DNEVNO AŽURNI PROPISI SLUŽBENIH GLASILA REPUBLIKE SRBIJE

NOVOOBJAVLJENI PROPISI U SLUŽBENIM GLASILIMA DO GODINE

SLUŽBENA GLASILA GRADOVA I OPŠTINA U SRBIJI
Beograd
Niš
Novi Sad
Subotica
Kragujevac
Ada
Apatin
Aranđelovac
Arilje
Alibunar
Bački Petrovac
Batočina
Bela Crkva
Bečej
Bujanovac
Čačak
Čajetina
Ćuprija
Despotovac
G. Milanovac
Inđija
Ivanjica
Jagodina
Kanjiža
Kikinda
Knić
Kraljevo
Kruševac
Kula
Kuršumlija
Lapovo
Lazarevac
Leposavić
Leskovac
Loznica
Negotin
Nova Crnja
Nova Varoš
Novi Bečej
Novi Pazar
Obrenovac
Osečina
Paraćin
Pančevo
Petrovac na Mlavi
Požarevac
Prijepolje
Prokuplje
Rača
Raška
Ruma
Senta
Smederevo
Soko Banja
Sombor
Srbac
Sremska Mitrovica
Smed. Palanka
Srbobran
Surdulica
Svilajnac
Šabac
Temerin
Ub
Užice
Valjevo
Vranje
Vrbas
Vrnjačka Banja
Vršac
Zaječar
Zrenjanin
Žabari
Žitište

Naredba o obaveznom atestiranju gasnih aparata

PRESTAJE DA VAŽI - sa 41/15 - 1. januara 2016. godine - ZAMENJENA PRAVILNIKOM
"Službeni list SRJ", broj 58/94, strana: 800 od 22.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 174 od 08.05.2015.

Naredba o obaveznom atestiranju pokretnih gasnih peći za grejanje bez priključka na dimnjak

PRESTAJE DA VAŽI - sa 41/15 - 1. januara 2016. godine - ZAMENJENA PRAVILNIKOM
"Službeni list SFRJ", broj 1/82, strana: 1
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 174 od 08.05.2015.

Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne gasne peći za grejanje bez priključka na dimnjak

PRESTAJE DA VAŽI - sa 41/15 - 1. januara 2016. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 43/80, strana: 1435 od 01.08.1980.
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 174 od 08.05.2015.

Uredba o vršenju usluga u oblasti saobraćaja i veza za vreme ratnog stanja, stanja neposredne ratne opasnosti i vanrednog stanja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 41/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list SRJ", broj 39/94, strana: 521 od 13.05.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 3 od 08.05.2015.

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, izmenjena u skladu sa Protokolom broj 11, Protokol uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Protokol broj 4 uz Konvenciju - kojim se obezbeđuju izvesna prava i slobode koji nisu uključeni u Konvenciju i Prvi Protokol uz nju, Protokol broj 6 uz Konvenciju - o ukidanju smrtne kazne, Protokol broj 7 uz Konveciju - kojim se obezbeđuje zaštita u postupku proterivanja stranaca, Protokol broj 12 uz Konvenciju - o opštoj zabrani diskriminacije, Protokol broj 13 uz Konvenciju - o ukidanju smrtne kazne u svim okolnostima, Protokol 14 uz Konvenciju - kojim se menja kontrolni sistem Konvencije, Protokol 15 uz Konvenciju - kojim se menja Konvencija (na engleskom i srpskom jeziku), sa ukazima i zakonima o ratifikaciji

"Službeni list Srbije i Crne Gore - Međunarodni ugovori", broj 9/03, strana: 16 od 26.12.2003.
"Službeni list Srbije i Crne Gore - Međunarodni ugovori", broj 5/05, strana: 25 od 01.07.2005.
"Službeni list Srbije i Crne Gore - Međunarodni ugovori", broj 5/05, strana: 31 od 01.07.2005.
"Službeni list Srbije i Crne Gore - Međunarodni ugovori", broj 7/05, strana: 47 od 01.07.2005.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/10, strana: 36 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/15, strana: 1 od 11.05.2015.

Indeksi potrošačkih cena za april 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 30 od 15.05.2015.

JAVNE NABAVKE - Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 2 od 22.05.2015.

JAVNE NABAVKE - Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 2 od 08.05.2015.

JAVNE NABAVKE - Pozivi, Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 2 od 15.05.2015.

Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 5 od 11.05.2015.

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 36 od 15.05.2015.

Maloprodajne cene duvanskih proizvoda (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 187 od 08.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 36 od 15.05.2015.

Naredba o obaveznom atestiranju gasnih aparata

PRESTAJE DA VAŽI - sa 41/15 - 1. januara 2016. godine - ZAMENJENA PRAVILNIKOM
"Službeni list SRJ", broj 58/94, strana: 800 od 22.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 174 od 08.05.2015.

Naredba o obaveznom atestiranju pokretnih gasnih peći za grejanje bez priključka na dimnjak

PRESTAJE DA VAŽI - sa 41/15 - 1. januara 2016. godine - ZAMENJENA PRAVILNIKOM
"Službeni list SFRJ", broj 1/82, strana: 1
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 174 od 08.05.2015.

Obaveštenja o stupanju sporazuma na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 11/15, strana: 9 od 22.05.2015.

Odluka o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja matematičke rezerve i rezerve za učešće u dobiti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/15 - 27. juna 2015. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 7/10, strana: 159 od 19.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 93/11, strana: 36 od 09.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 87/12, strana: 45 od 07.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 5 od 11.05.2015.

Odluka o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja prenosnih premija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/15 - 27. juna 2015. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 19/05, strana: 29 od 26.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 5 od 11.05.2015.

Odluka o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja rezervi za izravnanje rizika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/15 - 27. juna 2015. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 13/05, strana: 18 od 11.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 23/06, strana: 75 od 17.03.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 5 od 11.05.2015.

Odluka o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja rezervisanih šteta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/15 - 27. juna 2015. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 86/07, strana: 21 od 21.09.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 5 od 11.05.2015.

Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 3 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 3 od 25.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 13 od 26.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 61 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 4 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 3 od 06.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 3 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 8 od 08.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 9 od 15.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 11 od 10.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 29 od 09.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 8 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 3 od 15.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 6 od 28.05.2015.

Odluka o izboru Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 6 od 28.05.2015.

Odluka o izveštavanju o poslovima s hartijama od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 69 od 07.05.2015.

Odluka o kamatnim stopama koje Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 46 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 8 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 81 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 14 od 11.05.2015.

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 69/14, strana: 3 od 04.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 11 od 09.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 39/15, strana: 6 od 04.05.2015.

Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode "Selevenjske pustare"

"Službeni glasnik RS", broj 70/14, strana: 23 od 09.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 327 od 22.05.2015.

Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

"Službeni glasnik RS", broj 119/13, strana: 25 od 30.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 67/14, strana: 16 od 02.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 44 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 326 od 22.05.2015.

Odluka o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom

"Službeni glasnik RS", broj 87/09, strana: 6 od 23.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 69 od 07.05.2015.

Odluka o obrazovanju Komisije za utvrđivanje visine potraživanja lica koja ostvaruju prava po osnovu uplate deviznih sredstava zajma za privredni razvoj

"Službeni glasnik RS", broj 55/04, strana: 46 od 21.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 122/04, strana: 1 od 12.11.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 6 od 15.05.2015.

Odluka o obrazovanju Saveta za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo

PRESTAJE DA VAŽI - sa 43/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 69/06, strana: 15 od 18.08.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 75/06, strana: 18 od 08.09.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 5 od 15.05.2015.

Odluka o obrazovanju Saveta za mala i srednja preduzeća, preduzetnišvo i konkurentnost

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 5 od 15.05.2015.

Odluka o obrazovanju Saveta za razvoj odbrambene industrije

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 31 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 7 od 07.05.2015.

Odluka o osnivanju Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 6 od 15.05.2015.

Odluka o osnivanju Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

"Službeni glasnik RS", broj 73/04, strana: 1 od 25.06.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 14 od 22.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 36 od 22.05.2015.

Odluka o osnivanju Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

"Službeni glasnik RS", broj 73/04, strana: 3 od 25.06.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 15 od 22.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 36 od 22.05.2015.

Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Volosu, Republika Grčka

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 6 od 15.05.2015.

Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 39/15, strana: 8 od 04.05.2015.

Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 31 od 15.05.2015.

Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 31 od 15.05.2015.

Odluka o sadržini i načinu vođenja registra podataka o društvima za osiguranje i drugih registara

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/15 - 1. septembra 2015. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 67/06, strana: 4 od 04.08.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 12 od 11.05.2015.

Odluka o sadržini i načinu vođenja registra podataka o društvima za osiguranje/reosiguranje i drugim subjektima nadzora u delatnosti osiguranja

PAŽNJA - stupa na snagu 27. juna 2015. godine, a primenjuje se od 1. septembra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 12 od 11.05.2015.

Odluka o sadržini izveštaja o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja društva za osiguranje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/15 - 27. juna 2015. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 21/05, strana: 9 od 04.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 24/05, strana: 46 od 15.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 54/05, strana: 24 od 24.06.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 10 od 11.05.2015.

Odluka o sadržini izveštaja o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja društva za osiguranje/reosiguranje

PAŽNJA - stupa na snagu 27. juna 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 10 od 11.05.2015.

Odluka o tehničkim rezervama

PAŽNJA - stupa na snagu 27. juna 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 5 od 11.05.2015.

Odluka o ustanovljavanju Dana srpske diplomatije

"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 5 od 08.05.2015.

Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene

PRESTAJE DA VAŽI - sa 44/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 20/13, strana: 5 od 01.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 44/15, strana: 3 od 20.05.2015.

Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene

"Službeni glasnik RS", broj 44/15, strana: 3 od 20.05.2015.

Odluka o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje

"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 63 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 4 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 3 od 15.05.2015.

Odluka o utvrđivanju visine naknade troškova veštačenja po zahtevu inostranog nosioca osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 106 od 03.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 92 od 07.05.2015.

Odluka o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 11 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 35 od 22.05.2015.

Odluka o zameni javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 50 od 28.05.2015.

Odluka o Završnom računu Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 39/15, strana: 8 od 04.05.2015.

Odluke o cenama prirodnog gasa i odobravanju popusta

"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 53 od 28.05.2015.

Odluke o ceni prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 15 od 11.05.2015.

Odluke o davanju saglasnosti na cene prirodnog gasa za javno snabdevanje

"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 51 od 28.05.2015.

Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 44/15, strana: 67 od 20.05.2015.

ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj IUz-1243/2010

"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 89 od 07.05.2015.

ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-6793/2012

"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 321 od 22.05.2015.

Poslovnik o radu Državnog veća tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 55/09, strana: 80 od 21.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 35 od 15.05.2015.

Pravilnik o diplomama za izuzetan uspeh učenika u srednjim školama

"Službeni glasnik RS", broj 37/93, strana: 1675 od 26.05.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 30 od 15.05.2015.

Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti sudija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 41/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 71/10, strana: 94 od 04.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 181 od 08.05.2015.

Pravilnik o javnim ispravama koje izdaje srednja škola

"Službeni glasnik RS", broj 31/06, strana: 8 od 13.04.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 51/06, strana: 45 od 16.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 44/13, strana: 33 od 21.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 25 od 15.05.2015.

Pravilnik o kriterijumima, merilima, postupku i organima za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova

PAŽNJA - primenjuje se od 1. jula 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 54 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 142/14, strana: 240 od 25.12.2014.

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (sa PRILOGOM: OBRASCI - PII, SNPDV, LNPDV)

"Službeni glasnik RS", broj 120/12, strana: 171 od 21.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 68 od 07.05.2015.

Pravilnik o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije (sa PRILOGOM: OBRAZAC - PBPJ)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 41/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 38/01, strana: 64 od 29.06.2001.
"Službeni glasnik RS", broj 19/07, strana: 15 od 19.02.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 99/10, strana: 41 od 27.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 13 od 08.05.2015.

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 46/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 77 od 03.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 13 od 16.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 47 od 28.05.2015.

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

PRESTAJE DA VAŽI - sa 46/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 55 od 24.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 31 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 45 od 28.05.2015.

Pravilnik o načinu pružanja i sadržini informacija o osiguranje depozita koje banke daju klijentima

"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 127 od 24.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 95 od 07.05.2015.

Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 96 od 23.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 320 od 22.05.2015.

Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenja određenih postupaka

"Službeni glasnik RS", broj 94/10, strana: 24 od 10.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 16 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/11, strana: 24 od 12.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 25 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 131 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 31 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 19 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 73 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 72 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 97 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 33 od 16.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 9 od 22.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 96 od 06.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 61 od 06.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 32 od 09.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 321 od 22.05.2015.

Pravilnik o osnovama vaspitnog programa

"Prosvetni glasnik", broj 3/15, strana: 1 od 07.05.2015.

Pravilnik o periodičnom održavanju državnog puta

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 23 od 15.05.2015.

Pravilnik o planu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama

PRIMENJUJE SE u delu koji se odnosi na jezik nacionalne manjine - sa 16/13 - ZAMENJEN drugim pravilnikom
"Prosvetni glasnik", broj 6/90
"Prosvetni glasnik", broj 4/91
"Prosvetni glasnik", broj 7/93, strana: 193
"Prosvetni glasnik", broj 17/93, strana: 106 od 18.08.1993.
"Prosvetni glasnik", broj 1/94, strana: 5 od 22.01.1994.
"Prosvetni glasnik", broj 2/94, strana: 61
"Prosvetni glasnik", broj 2/95
"Prosvetni glasnik", broj 3/95
"Prosvetni glasnik", broj 8/95
"Prosvetni glasnik", broj 5/96
"Prosvetni glasnik", broj 2/02
"Prosvetni glasnik", broj 5/03, strana: 22 od 05.09.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 10/03, strana: 2 od 24.12.2003.
"Prosvetni glasnik", broj 24/04, strana: 3 od 24.12.2004.
"Prosvetni glasnik", broj 3/05, strana: 2 od 12.05.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 6/05, strana: 1 od 11.07.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 11/05, strana: 162 od 17.11.2005.
"Prosvetni glasnik", broj 6/06, strana: 131 od 23.06.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 12/06, strana: 4 od 06.11.2006.
"Prosvetni glasnik", broj 8/08, strana: 15 od 04.07.2008.
"Prosvetni glasnik", broj 1/09, strana: 3 od 22.01.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 3/09, strana: 25 od 18.03.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 10/09, strana: 77 od 31.12.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 5/10, strana: 3 od 05.07.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 8/10, strana: 163 od 31.08.2010.
"Prosvetni glasnik", broj 11/13, strana: 1 od 28.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 14/13, strana: 2 od 26.08.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 16/13, strana: 118 od 26.09.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 9 od 10.07.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 5/14, strana: 85 od 10.07.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 3/15, strana: 3 od 07.05.2015.

Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima

"Službeni glasnik RS", broj 40/12, strana: 4 od 26.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 102/12, strana: 12 od 26.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 19/13, strana: 9 od 27.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 25 od 10.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 102/14, strana: 20 od 22.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 180 od 08.05.2015.

Pravilnik o postupku za utvrđivanje disciplinske odgovornosti sudija i predsednika sudova

"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 181 od 08.05.2015.

Pravilnik o registraciji kolektivnih ugovora

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 50/05, strana: 14 od 14.06.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 49 od 22.05.2015.

Pravilnik o registraciji kolektivnih ugovora

"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 49 od 22.05.2015.

Pravilnik o rejonizaciji vinogradarskih geografskih proizvodnih područja Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 68 od 22.05.2015.

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije - obveznike poreza na dobit pravnih lica (Sa PRILOGOM: OBRASCI - PBN, PBN 1, PBN 2, PBN 3)

"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 14 od 06.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 23 od 08.05.2015.

Pravilnik o službenoj legitimaciji upravnog inspektora

"Službeni glasnik RS", broj 5/12, strana: 21 od 25.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 94/12, strana: 10 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 25 od 15.05.2015.

Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne gasne peći za grejanje bez priključka na dimnjak

PRESTAJE DA VAŽI - sa 41/15 - 1. januara 2016. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 43/80, strana: 1435 od 01.08.1980.
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 174 od 08.05.2015.

Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Predela izuzetnih odlika "Kamena Gora"

"Službeni glasnik RS", broj 44/15, strana: 99 od 20.05.2015.

Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Spomenika prirode "Promuklica"

"Službeni glasnik RS", broj 44/15, strana: 111 od 20.05.2015.

Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Strogog rezervata prirode "Mustafa"

"Službeni glasnik RS", broj 44/15, strana: 119 od 20.05.2015.

Pravilnik o upisu učenika u srednju školu

"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 8 od 16.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 88 od 24.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 50 od 28.05.2015.

Pravilnik o usklađenim iznosima ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, kao uslova za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca toplotne energije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 40/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 124/14, strana: 3 od 12.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 68 od 07.05.2015.

Pravilnik o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti

"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 68 od 07.05.2015.

Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 10 od 11.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 115 od 17.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 30 od 15.05.2015.

Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zaštite zdravlja bilja za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 60 od 22.05.2015.

Pravilnik o zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti gasnih aparata

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2016. godine
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 174 od 08.05.2015.

Program obeležavanja Dana grada - 6. maj 2015. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/15, strana: 2 od 30.04.2015.

Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 39/15, strana: 18 od 04.05.2015.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 44 od 28.05.2015.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 20 od 15.05.2015.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova, koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 10 od 08.05.2015.

Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih ustanova i agencija, koja je dala Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 39/15, strana: 7 od 04.05.2015.

Rešenja o dodeli mandata članovima nacionalnih saveta radi upražnjenih mesta

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 4 od 15.05.2015.

Rešenja o imenovanjima javnih beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 39/15, strana: 9 od 04.05.2015.

Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Ćićevac, Lajkovac)

"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 53 od 28.05.2015.

Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Zaječar, Paraćin)

"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 186 od 08.05.2015.

Rešenja o imenovanju javnih beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 94 od 07.05.2015.

Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 9 od 08.05.2015.

Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 39/15, strana: 6 od 04.05.2015.

Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 19 od 15.05.2015.

Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 44/15, strana: 97 od 20.05.2015.

Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 15 od 11.05.2015.

Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 52 od 28.05.2015.

Rešenje o davanju saglasnosti na zamenu zemljišta

"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 8 od 07.05.2015.

Rešenje o dodeli nacionalnog sportskog priznanja

"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 48 od 22.05.2015.

Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 39/15, strana: 116 od 04.05.2015.

Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Bač)

"Službeni glasnik RS", broj 39/15, strana: 115 od 04.05.2015.

Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Vrnjačka Banja)

"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 95 od 07.05.2015.

Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 7 od 07.05.2015.

Rešenje o razrešenju sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 23 od 15.05.2015.

Rešenje o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 13 od 08.05.2015.

Rešenje o upisu u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima

"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 326 od 22.05.2015.

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 44 od 28.05.2015.

Sažetak Posebnog izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o diskriminaciji žena

"Službeni glasnik RS", broj 44/15, strana: 95 od 20.05.2015.

Sporazum o jedinstvenoj tarifi naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija

"Službeni glasnik RS", broj 25/14, strana: 12 od 01.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 96 od 07.05.2015.

Strategija istraga finansijskog kriminala za period od 2015. do 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 7 od 15.05.2015.

Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 3 od 11.05.2015.

Uputstvo za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom

"Službeni glasnik RS", broj 87/09, strana: 6 od 23.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 69 od 07.05.2015.

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save"

"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 35 od 22.05.2015.

Uredba o postupku javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti

"Službeni glasnik RS", broj 82/14, strana: 3 od 04.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 4 od 08.05.2015.

Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 130/14, strana: 1 od 02.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 143/14, strana: 20 od 26.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 5 od 15.05.2015.

Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 7 od 28.05.2015.

Uredba o vršenju usluga u oblasti saobraćaja i veza za vreme ratnog stanja, stanja neposredne ratne opasnosti i vanrednog stanja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 41/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list SRJ", broj 39/94, strana: 521 od 13.05.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 41/15, strana: 3 od 08.05.2015.

Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi

"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 36 od 22.05.2015.

Zaključak Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 52 od 28.05.2015.

Zaključak Vlade 05 broj 401-4331/2014 - u vezi sa troškovima pribavljanja dokumenata koje imaju građani sa područja zahvaćenih poplavama u maju 2014. godine

PRESTAJE DA SE PRIMENJUJE - sa 43/15
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 89 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 43/15, strana: 22 od 15.05.2015.

Zakon o Narodnoj banci Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 72/03, strana: 3 od 18.07.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 55/04, strana: 27 od 21.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 30 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 44/10, strana: 34 od 30.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 76/12, strana: 3 od 04.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 106/12, strana: 3 od 05.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 14 od 04.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 89 od 07.05.2015.

Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna

"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 115 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 3 od 22.05.2015.

Zakon o privatizaciji

"Službeni glasnik RS", broj 83/14, strana: 3 od 05.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 3 od 28.05.2015.

Zakon o privatnom obezbeđenju

"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 8 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 3 od 11.05.2015.

Zakon o republičkim administrativnim taksama

"Službeni glasnik RS", broj 43/03, strana: 9 od 22.04.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 51/03, strana: 14 od 15.05.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 53/04, strana: 10 od 14.05.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 42/05, strana: 6 od 20.05.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 61/05, strana: 60 od 18.07.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 101/05, strana: 28 od 21.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 42/06, strana: 20 od 19.05.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 47/07, strana: 85 od 25.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 54/08, strana: 12 od 23.05.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 5/09, strana: 7 od 22.01.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 54/09, strana: 24 od 17.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 35/10, strana: 7 od 26.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 50/11, strana: 7 od 08.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 70/11, strana: 17 od 23.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 55/12, strana: 79 od 01.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 21 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 47/13, strana: 37 od 29.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 65/13, strana: 3 od 25.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 12 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 36 od 22.05.2015.

Zakon o standardizaciji

"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 168 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 4 od 28.05.2015.

Zakon o sudijama

"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 11 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 58/09, strana: 11 od 25.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 3 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 4 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 8/12, strana: 147 od 03.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 7 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 277 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 11 od 20.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 18 od 20.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 51 od 15.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 3 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 6 od 07.05.2015.

Zakon o uređenju sudova

"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 3 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 3 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 3 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 31/11, strana: 34 od 09.05.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 78/11, strana: 3 od 19.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/11, strana: 273 od 30.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 8 od 20.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 3 od 07.05.2015.

Zakon o Ustavnom sudu

"Službeni glasnik RS", broj 109/07, strana: 3 od 28.11.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 99/11, strana: 21 od 27.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 31 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 3 od 07.05.2015.

Zakon o vazdušnom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 73/10, strana: 37 od 12.10.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 57/11, strana: 34 od 01.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 30 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 8 od 22.05.2015.

Zakon o visokom obrazovanju

"Službeni glasnik RS", broj 76/05, strana: 3 od 02.09.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 100/07, strana: 4 od 06.11.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 97/08, strana: 51 od 27.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 44/10, strana: 28 od 30.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 182 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 89/13, strana: 3 od 10.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 3 od 11.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 27 od 22.05.2015.

Javni konkursi za finansiranje, odnosno sufinansiranje iz budžeta APV u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 23/15, strana: 882 od 20.05.2015.

Konkurs "Aktivni raspust"

"Službeni list APV", broj 20/15, strana: 851 od 30.04.2015.

Konkursi za finansiranje i sufinansiranje iz budžeta APV za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 17/15, strana: 794 od 22.04.2015.

Odluka o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 19/12, strana: 1073 od 22.06.2012.
"Službeni list APV", broj 25/12, strana: 1391 od 01.10.2012.
"Službeni list APV", broj 29/12, strana: 1590 od 25.10.2012.
"Službeni list APV", broj 33/12, strana: 1650 od 22.11.2012.
"Službeni list APV", broj 15/13, strana: 262 od 25.04.2013.
"Službeni list APV", broj 18/13, strana: 330 od 22.05.2013.
"Službeni list APV", broj 47/13, strana: 1297 od 05.12.2013.
"Službeni list APV", broj 28/14, strana: 1379 od 09.07.2014.
"Službeni list APV", broj 42/14, strana: 1691 od 28.10.2014.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2110 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 14/15, strana: 520 od 08.04.2015.
"Službeni list APV", broj 18/15, strana: 820 od 28.04.2015.

Odluka o načinu korišćenja priključaka za prijem TV signala za službene potrebe

"Službeni list APV", broj 17/15, strana: 789 od 22.04.2015.

Odluka o obrazovanju Komisije za imenovanje direktora Javnog preduzeća "Vojvodinašume"

"Službeni list APV", broj 20/15, strana: 846 od 30.04.2015.

Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za realizaciju Programa razvoja AP Vojvodine

"Službeni list APV", broj 27/14, strana: 1354 od 03.07.2014.
"Službeni list APV", broj 20/15, strana: 846 od 30.04.2015.

Odluka o obrazovanju Odbora za nacionalnu ravnopravnost Skupštine APV

"Službeni list APV", broj 18/15, strana: 819 od 28.04.2015.

Odluka o prestanku mandata poslanika u Skupštini APV

"Službeni list APV", broj 18/15, strana: 819 od 28.04.2015.

Pokrajinska skupštinska odluka o pokretanju i načinu sprovođenja postupka zaduživanja emitovanjem dugoročnih hartija od vrednosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 18/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 26/13, strana: 962 od 03.07.2013.
"Službeni list APV", broj 18/15, strana: 817 od 28.04.2015.

Pokrajinska uredba o utvrđivanju zvanja i zanimanja zaposlenih u pokrajinskim organima i o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta

"Službeni list APV", broj 24/12, strana: 1141 od 24.09.2012.
"Službeni list APV", broj 35/12, strana: 1672 od 28.11.2012.
"Službeni list APV", broj 16/14, strana: 923 od 30.04.2014.
"Službeni list APV", broj 40/14, strana: 1531 od 15.10.2014.
"Službeni list APV", broj 1/15, strana: 1 od 15.01.2015.
"Službeni list APV", broj 20/15, strana: 845 od 30.04.2015.

Pravilnik o načinu realizacije programa i projekata u 2015. godini, čija je realizacija započeta iz sredstava Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 5/15, strana: 61 od 11.02.2015.
"Službeni list APV", broj 15/15, strana: 525 od 09.04.2015.
"Službeni list APV", broj 18/15, strana: 820 od 28.04.2015.

Rešenja o davanju saglasnosti koja je donela Pokrajinska vlada

"Službeni list APV", broj 16/15, strana: 774 od 17.04.2015.

Rešenja o davanju saglasnosti koja je donela Pokrajinska vlada

"Službeni list APV", broj 21/15, strana: 856 od 06.05.2015.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova u APV

"Službeni list APV", broj 22/15, strana: 868 od 13.05.2015.

Rešenja o dodeli prava na korišćenje znaka "Najbolje iz Vojvodine"

"Službeni list APV", broj 22/15, strana: 866 od 13.05.2015.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 22/15, strana: 865 od 13.05.2015.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 23/15, strana: 877 od 20.05.2015.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 21/15, strana: 855 od 06.05.2015.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 16/15, strana: 774 od 17.04.2015.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Pokrajinska vlada

"Službeni list APV", broj 17/15, strana: 790 od 22.04.2015.
"Službeni list APV", broj 19/15, strana: 843 od 29.04.2015.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Pokrajinska vlada

"Službeni list APV", broj 20/15, strana: 849 od 30.04.2015.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima koja je donela Pokrajinska vlada

"Službeni list APV", broj 19/15, strana: 833 od 29.04.2015.

Rešenja o postavljenju stalnih sudskih prevodilaca u sudovima na teritoriji APV

"Službeni list APV", broj 17/15, strana: 797 od 22.04.2015.

Rešenje o davanju ovlašćenja za potpisivanje kolektivnih ugovora

"Službeni list APV", broj 23/15, strana: 877 od 20.05.2015.

Rešenje o davanju saglasnosti na finansijske izveštaje Garancijskog fonda

"Službeni list APV", broj 23/15, strana: 877 od 20.05.2015.

Cenivnik ostalih usluga JKP "Pogrebne usluge" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 24/15, strana: 2 od 11.05.2015.

Cenovnik osnovnih usluga JKP "Pogrebne usluge" Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 13 od 14.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 24/15, strana: 1 od 11.05.2015.

Cenovnik osnovnih usluga JKP "Pogrebne usluge" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 24/15, strana: 1 od 11.05.2015.

Cenovnik ostalih komunalnih usluga JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac (prečišćen - sa 57/12)

"Službeni list grada Beograda", broj 57/12, strana: 15 od 19.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/13, strana: 43 od 25.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 28/13, strana: 21 od 07.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/14, strana: 18 od 31.01.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/14, strana: 34 od 21.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 24/15, strana: 18 od 11.05.2015.

Cenovnik ostalih usluga JKP "Pogrebne usluge" Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 84/14, strana: 14 od 14.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 2 od 02.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 24/15, strana: 2 od 11.05.2015.

Izveštaj o radu Zaštitnika građana za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 19/15, strana: 40 od 06.04.2015.

Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 24/15, strana: 19 od 11.05.2015.

Odluka o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 48 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/15, strana: 7 od 09.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/15, strana: 11 od 02.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 22 od 04.05.2015.

Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 50 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/15, strana: 20 od 13.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 77 od 04.05.2015.

Odluka o budžetu gradske opštine Palilula za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 101/14, strana: 1 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 108 od 04.05.2015.

Odluka o budžetu gradske opštine Zemun za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 100/14, strana: 1 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/15, strana: 26 od 20.04.2015.

Odluka o osnivanju Ustanove za vršenje javne službe u oblasti fizičke kulture Sportsko-rekreativni centar Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 18/05, strana: 11 od 30.07.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/06, strana: 47 od 14.12.2006.
"Službeni list grada Beograda", broj 83/14, strana: 21 od 07.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 76 od 04.05.2015.

Odluka o platama izabranih i postavljenih lica i naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 57/08, strana: 38 od 31.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/09, strana: 30 od 02.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/09, strana: 8 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/14, strana: 8 od 10.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/15, strana: 9 od 16.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/15, strana: 48 od 20.04.2015.

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 22/15, strana: 1 od 20.04.2015.

Odluka o stalnoj manifestaciji u oblasti kulture od značaja za gradsku opštinu Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 21 od 04.05.2015.

Odluka o usvajanju cenovnika Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovnog centra "Milan Gale Muškatirović"

"Službeni list grada Beograda", broj 64/13, strana: 20 od 13.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/14, strana: 24 od 24.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 8 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/14, strana: 22 od 30.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/14, strana: 30 od 30.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/15, strana: 49 od 06.04.2015.

Odluka o usvajanju Cenovnika usluga Veterinarske ustanove "Veterina Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 65/14, strana: 1 od 04.08.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 2 od 28.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 20 od 04.05.2015.

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Zemun za 2014. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 22/15, strana: 17 od 20.04.2015.

Pijačni red - JKP "Gradske pijace", Beograd

PAŽNJA - Osnovni tekst je od 5. aprila 2002. godine, pod brojem 1458, a prva izmena - od 28. decembra 2005. godine, pod brojem 11376/1-5
"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 19 od 04.05.2015.

Plan detaljne regulacije centra Lazarevca

"Službeni list grada Beograda", broj 21/15, strana: 1 od 20.04.2015.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 108 od 04.05.2015.

Rešenja o razrešenjima (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 22/15, strana: 48 od 20.04.2015.

Rešenja o razrešenju i postavljenju zamenika opštinskog pravobranioca gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 21 od 04.05.2015.

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik osnovnih usluga JKP "Pogrebne usluge"

"Službeni list grada Beograda", broj 24/15, strana: 1 od 11.05.2015.

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik ostalih usluga JKP "Pogrebne usluge"

"Službeni list grada Beograda", broj 24/15, strana: 2 od 11.05.2015.

Rešenje o davanju saglasnosti na dopunu Cenovnika usluga Veterinarske ustanove "Veterina Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 20 od 04.05.2015.

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama pijačnog reda JKP "Gradske pijace"

"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 19 od 04.05.2015.

Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Rakovica

"Službeni list grada Beograda", broj 41/12, strana: 15 od 05.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 48/12, strana: 22 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 21 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/14, strana: 33 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/14, strana: 10 od 22.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 21 od 04.05.2015.

Rešenje o određivanju naziva Trga Vladimira Manića u KO Varoš Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 77 od 04.05.2015.

Rešenje o opštim parkiralištima

"Službeni list grada Beograda", broj 44/09, strana: 5 od 07.10.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/10, strana: 3 od 16.02.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/10, strana: 24 od 16.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/10, strana: 2 od 19.08.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/11, strana: 15 od 11.11.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 1 od 15.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 27 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 5 od 09.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 9 od 28.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 20 od 04.05.2015.

Pravilnik o načinu korišćenja kupališta "Štrand" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/14, strana: 297 od 14.04.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/14, strana: 1011 od 18.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/15, strana: 485 od 12.05.2015.

Program investicionih aktivnosti Centra za socijalni rad grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/15, strana: 443 od 23.04.2015.

Program merenja nivoa buke u životnoj sredini na teritoriji grada Novog Sada za 2015. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/14, strana: 312 od 30.04.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/15, strana: 467 od 12.05.2015.

Program merenja nivoa buke u životnoj sredini na teritoriji grada Novog Sada za 2015. i 2016. godnu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/15, strana: 467 od 12.05.2015.

Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/15, strana: 484 od 12.05.2015.

Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/15, strana: 496 od 22.05.2015.

Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/15, strana: 445 od 23.04.2015.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/15, strana: 444 od 23.04.2015.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/15, strana: 493 od 22.05.2015.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/15, strana: 483 od 12.05.2015.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/15, strana: 464 od 05.05.2015.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 18/15, strana: 463 od 05.05.2015.

Rešenja o imenovanju i razrešenju

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/15, strana: 460 od 29.04.2015.

Rešenje Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/15, strana: 460 od 29.04.2015.

Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada deponije za 2015. godine

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/15, strana: 443 od 23.04.2015.

Rešenje o obrazovanju Komisije za polaganje ispita o poznavanju grada Novog Sada i o poznavanju propisa koji regulišu taksi prevoz

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/15, strana: 21 od 03.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/15, strana: 493 od 22.05.2015.

Rešenje o obrazovanju Komisije za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojjinu grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/15, strana: 495 od 22.05.2015.

Rešenje o odobrenju godišnjih programa u oblasti sporta na teritoriji grada Novog Sada za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/15, strana: 472 od 12.05.2015.

Rešenje o određivanju mesta za privremeno postavljanje određenih objekata i uređaja na javnim površinama koje su u zoni zaštite

PRESTAJE DA VAŽI - sa 20/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/11, strana: 77 od 09.02.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/12, strana: 1102 od 15.08.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/12, strana: 1123 od 13.09.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 49/12, strana: 1669 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/13, strana: 31 od 06.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/13, strana: 329 od 12.04.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/14, strana: 323 od 12.05.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/15, strana: 491 od 22.05.2015.

Rešenje o Programu otuđenja građevinskog zemljišta za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/15, strana: 487 od 22.05.2015.

Rešenje o razrešenju

"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/15, strana: 452 od 28.04.2015.

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/15 - Rešenjem o stavljanju van snage
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/15, strana: 349 od 09.04.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/15, strana: 460 od 29.04.2015.

Rešenje o utvrđivanju iznosa sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju programa rada i pojedinačnih programa Crvenog krsta Novog Sada - gradske organizacije u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 104 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/15, strana: 496 od 22.05.2015.

Odluka o dodeli Plakete svetog Đorđa

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/15, strana: 1 od 30.04.2015.

Odluka o radnom vremenu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/15, strana: 1 od 14.05.2015.

Odluka o visini novčanog dela Godišnje nagrade grada Kragujevca - Đurđevdanske nagrade za 2014. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/15, strana: 1 od 30.04.2015.

Program korišćenja i raspoređivanja sredstava subvencija Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave - komunalni poslovi i nadzor u 2015. godini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/15, strana: 9 od 13.02.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/15, strana: 3 od 30.04.2015.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 15 od 26.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/15, strana: 2 od 14.05.2015.

Program rasporeda sredstava dotacije nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/15, strana: 2 od 09.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/15, strana: 1 od 21.05.2015.

Program rasporeda sredstava subvencija javnim nefinansijskim preduzećima u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 30 od 26.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/15, strana: 2 od 21.05.2015.

Program rasporeda sredstava subvencija Javnom preduzeću Sportski centar "Mladost" Kragujevac u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/15, strana: 3 od 09.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/15, strana: 3 od 21.05.2015.

Program rasporeda sredstava subvencija Privrednom društvu Sportski centar "Park Kragujevac" d.o.o.

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/15, strana: 4 od 09.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/15, strana: 3 od 21.05.2015.

Program rasporeda sredstava za školski sport u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 9 od 26.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/15, strana: 4 od 21.05.2015.

Rešenja o određivanju ovlašćenog lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/13, strana: 7 od 30.05.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/15, strana: 6 od 21.05.2015.

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o nabavci opreme - sitne mehanizacije JKP "Zelenilo"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/15, strana: 12 od 14.05.2015.

Rešenje o javnim parkiralištima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/10, strana: 19 od 23.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/11, strana: 10 od 19.08.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 22/11, strana: 8 od 14.10.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/12, strana: 7 od 20.04.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/12, strana: 5 od 11.07.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/14, strana: 9 od 18.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/14, strana: 1 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 25/14, strana: 6 od 28.07.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/14, strana: 7 od 09.10.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/15, strana: 128 od 31.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/15, strana: 1 od 05.05.2015.

Rešenje o obrazovanju Komisije za rešavanje u upravnom postupku u drugom stepenu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/14, strana: 3 od 06.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 120 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/15, strana: 3 od 05.05.2015.

Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje i procenu šteta nastalih od posledica poplave na teritoriji grada Kragujevca za vreme proglašene vanredne situacije

"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 72 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/15, strana: 10 od 19.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/15, strana: 3 od 05.05.2015.

Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje posebnih uslova za postavljanje letnjih bašta

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/15, strana: 6 od 21.05.2015.

Rešenje o oznakama organa grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/15, strana: 5 od 30.04.2015.

Rešenje o postavljenju Gradskog revizora

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/15, strana: 5 od 21.05.2015.

Zaključak o prihvatanju Izveštaja Komisije za izbor kandidata za Gradskog revizora

"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/15, strana: 5 od 21.05.2015.

Odluka o utvrđivanju načina plaćanja i odobravanju popusta za jednokratno plaćanje cene građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina u postupku otuđenja

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/15, strana: 134 od 06.03.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/15, strana: 145 od 25.05.2015.

Zaključak o obrazovanju Stručno-operativnog tima za poljoprivredu na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/15, strana: 145 od 25.05.2015.

Zaključak o obrazovanju Stručno-operativnog tima za poljoprivredu na teritoriji grada Zrenjanina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 13/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 16/13, strana: 259 od 15.05.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/15, strana: 145 od 25.05.2015.

Zaključak o obrazovanju Stručno-operativnog tima za zaštitu od požara na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/15, strana: 146 od 25.05.2015.

Odluka o auto-taksi prevozu

"Službeni list grada Subotice", broj 12/15, strana: 127 od 23.04.2015.

Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora br: II-00-361-313/2015

"Službeni list grada Subotice", broj 13/15, strana: 1 od 08.05.2015.

Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 183 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/15, strana: 141 od 23.04.2015.

Odluka o izradi planova generalne regulacije na građevinskom području utvrđenom Generalnim planom Subotica-Palić do 2020. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 18 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 66 od 16.06.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/15, strana: 50 od 23.04.2015.

Odluka o javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 12/15, strana: 135 od 23.04.2015.

Odluka o merama, načinu i uslovima suzbijanja i uništavanja korovske biljke ambrozije - Ambrosia artemisiifolia L. (spp.) na teritoriji Opštine Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 23/06 od 28.09.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/15, strana: 185 od 23.04.2015.

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 12/15, strana: 144 od 23.04.2015.

Odluka o prevozu putnika u drumskom saobraćaju na teritoriji grada Subotice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/15 - Odlukom o auto-taksi prevoz
"Službeni list grada Subotice", broj 6/06, strana: 2 od 24.03.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 3/08, strana: 2 od 21.02.2008.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/09, strana: 9 od 25.06.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/15, strana: 127 od 23.04.2015.

Odluka o ustanovljenju zvanja Počasni građanin i priznanja Pro urbe

"Službeni list grada Subotice", broj 39/01
"Službeni list grada Subotice", broj 23/07, strana: 20 od 05.07.2007.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/09, strana: 8 od 07.05.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/09, strana: 21 od 25.06.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/15, strana: 187 od 23.04.2015.

Odluka o utvrđivanju kriterijuma za otuđenje odnosno davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini

"Službeni list grada Subotice", broj 23/10, strana: 18 od 08.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 16/12, strana: 325 od 29.03.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/15, strana: 143 od 23.04.2015.

Pravilnik o instrumentima radi obezbeđenja potraživanja Fonda

"Službeni list grada Subotice", broj 12/15, strana: 1 od 23.04.2015.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 12/15, strana: 3 od 23.04.2015.

Rešenje o visini zakupnine za poslovne prostore na kojima je nosilac prava korišćenja ili prava javne svojine Grad Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 199 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/15, strana: 142 od 23.04.2015.

Zaključak o usvajanju godišnjeg izveštaja Gradskog štaba za vanredne situacije za 2014. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 12/15, strana: 148 od 23.04.2015.

Zaključak o usvajanju godišnjeg plana rada Gradskog štaba za vanredne situacije za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 12/15, strana: 149 od 23.04.2015.