DNEVNO AŽURNI PROPISI SLUŽBENIH GLASILA REPUBLIKE SRBIJE

NOVOOBJAVLJENI PROPISI U SLUŽBENIM GLASILIMA DO GODINE

SLUŽBENA GLASILA GRADOVA I OPŠTINA U SRBIJI
Beograd
Niš
Novi Sad
Subotica
Kragujevac
Ada
Apatin
Aranđelovac
Arilje
Alibunar
Bački Petrovac
Batočina
Bela Crkva
Bečej
Bujanovac
Čačak
Čajetina
Ćuprija
Despotovac
G. Milanovac
Inđija
Ivanjica
Jagodina
Kanjiža
Kikinda
Knić
Kraljevo
Kruševac
Kula
Kuršumlija
Lapovo
Lazarevac
Leposavić
Leskovac
Loznica
Negotin
Nova Crnja
Nova Varoš
Novi Bečej
Novi Pazar
Obrenovac
Osečina
Paraćin
Pančevo
Petrovac na Mlavi
Požarevac
Prijepolje
Prokuplje
Rača
Raška
Ruma
Senta
Smederevo
Soko Banja
Sombor
Srbac
Sremska Mitrovica
Smed. Palanka
Srbobran
Surdulica
Svilajnac
Šabac
Temerin
Ub
Užice
Valjevo
Vranje
Vrbas
Vrnjačka Banja
Vršac
Zaječar
Zrenjanin
Žabari
Žitište

Naredba o obaveznom atestiranju dodataka betonu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 39/19 - 1. septembra 2019. godine - PRAVILNIKOM
"Službeni list SFRJ", broj 34/85, strana: 1069 od 12.07.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 39/19, strana: 230 od 06.06.2019.

Pravilnik o vrstama pošiljaka proizvoda životinjskog porekla za koje nije potrebno rešenje o veterinarsko-sanitarnim uslovima koje te pošiljke moraju ispunjavati prilikom uvoza i provoza

PRESTAJE DA VAŽI - sa 39/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 2/96, strana: 2 od 12.01.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 81/03, strana: 10 od 14.08.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 39/19, strana: 230 od 06.06.2019.

Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, postavljenjima i razrešenjima

"Službeni glasnik RS", broj 40/19, strana: 17 od 07.06.2019.

Lista avio-prevozilaca kojima je zabranjeno ili ograničeno letenje u Evropskoj uniji

PRESTAJE DA VAŽI - sa 39/19 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 12/19, strana: 91 od 22.02.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 39/19, strana: 252 od 06.06.2019.

Lista avio-prevozilaca kojima je zabranjeno ili ograničeno letenje u Evropskoj uniji

"Službeni glasnik RS", broj 39/19, strana: 252 od 06.06.2019.

Naredba o obaveznom atestiranju dodataka betonu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 39/19 - 1. septembra 2019. godine - PRAVILNIKOM
"Službeni list SFRJ", broj 34/85, strana: 1069 od 12.07.1985.
"Službeni glasnik RS", broj 39/19, strana: 230 od 06.06.2019.

Odluka o izboru sudije

"Službeni glasnik RS", broj 41/19, strana: 59 od 11.06.2019.

Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Javnog preduzeća "Transnafta"

"Službeni glasnik RS", broj 40/19, strana: 12 od 07.06.2019.

Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge

"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 60 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 85/11, strana: 64 od 16.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 49/12, strana: 199 od 15.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 12 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 67/12, strana: 4 od 13.07.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 10 od 12.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 140 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 80/13, strana: 14 od 11.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 17/14, strana: 30 od 14.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 37 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 62/14, strana: 52 od 13.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 82 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 48 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 24 od 10.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 71/15, strana: 27 od 14.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 45 od 11.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 119 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 54/16, strana: 19 od 10.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 76/16, strana: 15 od 09.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 85/16, strana: 10 od 14.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 67 od 17.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 3/18, strana: 79 od 12.01.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 76/18, strana: 54 od 12.10.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 86/18, strana: 88 od 09.11.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 96/18, strana: 239 od 11.12.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 40/19, strana: 38 od 07.06.2019.

Odluka o obrazovanju Komisije za praćenje bezviznog režima putovanja sa Evropskom unijom

"Službeni glasnik RS", broj 23/18, strana: 16 od 23.03.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 40/19, strana: 11 od 07.06.2019.

Odluka o obrazovanju Nacionalnog koordinacionog tela za sprečavanje i borbu protiv terorizma i određivanju i imenovanju Nacionalnog koordinatora za sprečavanje i borbu protiv terorizma

"Službeni glasnik RS", broj 29/19, strana: 9 od 19.04.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 38/19, strana: 66 od 31.05.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 41/19, strana: 6 od 11.06.2019.

Odluka o obrazovanju Radne grupe za realizaciju projekta "Izgradnja beogradskog metroa"

"Službeni glasnik RS", broj 34/19, strana: 144 od 17.05.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 41/19, strana: 6 od 11.06.2019.

Odluka o osnivanju Instituta za informacione tehnologije Kragujevac

"Službeni glasnik RS", broj 40/19, strana: 15 od 07.06.2019.

Odluka o proglašenju elementarne nepogode

"Službeni glasnik RS", broj 40/19, strana: 5 od 07.06.2019.

Odluka o promeni pravne forme Javnog preduzeća "Transnafta"

"Službeni glasnik RS", broj 40/19, strana: 11 od 07.06.2019.

Odluka o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 40/19 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 56/06, strana: 30 od 30.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 42/07, strana: 20 od 11.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 126/07, strana: 167 od 28.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 20/08, strana: 31 od 19.02.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 12/09, strana: 52 od 13.02.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 78/14, strana: 31 od 25.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 128 od 13.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 121 od 20.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 69 od 30.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 109/16, strana: 163 od 30.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 90/17, strana: 51 od 06.10.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 106/17, strana: 34 od 24.11.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 68/18, strana: 36 od 07.09.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 95/18, strana: 267 od 08.12.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 40/19, strana: 45 od 07.06.2019.

Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 39/19, strana: 243 od 06.06.2019.

Odluke o prestanku funkcije i izboru zamenika javnih tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 40/19, strana: 35 od 07.06.2019.

OGLASNI DEO - Javni konkursi - Pravosuđe

"Službeni glasnik RS", broj 40/19, strana: 2 od 07.06.2019.

Poseban kolektivni ugovor za predškolske ustanove čiji je osnivač grad Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 41/19, strana: 61 od 11.06.2019.

Pravilnik o bezbednosti dečjih igrališta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 41/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 63/18, strana: 16 od 17.08.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 41/19, strana: 7 od 11.06.2019.

Pravilnik o bezbednosti dečjih igrališta

"Službeni glasnik RS", broj 41/19, strana: 7 od 11.06.2019.

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje izbornih programa obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim školama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Prosvetni glasnik", broj 27/87
"Prosvetni glasnik", broj 5/19, strana: 363 od 27.05.2019.

Pravilnik o dokumentaciji koja se prilaže u postupku registracije medija u Registar medija

"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 17 od 19.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 21 od 10.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 40/19, strana: 35 od 07.06.2019.

Pravilnik o kliničkom ispitivanju medicinskog sredstva

"Službeni glasnik RS", broj 91/18, strana: 51 od 23.11.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 40/19, strana: 35 od 07.06.2019.

Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog i srednjeg muzičkog i baletskog obrazovanja i vaspitanja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 41/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 19 od 31.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 45/18, strana: 38 od 13.06.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 41/19, strana: 55 od 11.06.2019.

Pravilnik o načinu izrade i sadržaja Plana zaštite od udesa

"Službeni glasnik RS", broj 41/19, strana: 42 od 11.06.2019.

Pravilnik o načinu izrade i sadržaju plana zaštite od udesa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 41/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 82/12, strana: 69 od 23.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 41/19, strana: 42 od 11.06.2019.

Pravilnik o normativima školskog prostora, opreme i nastavnih sredstava u osnovnoj školi

PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Prosvetni glasnik", broj 4/90
"Prosvetni glasnik", broj 5/19, strana: 363 od 27.05.2019.

Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 271 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 41/19, strana: 60 od 11.06.2019.

Pravilnik o obrascu i načinu vođenja evidencije lica za zaštitu podataka o ličnosti

PAŽNJA - primenjuje se od dana primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (od 21. avgusta 2019. godine)
"Službeni glasnik RS", broj 40/19, strana: 39 od 07.06.2019.

Pravilnik o obrascu i načinu vođenja interne evidencije o povredama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i merama koje se u vršenju inspekcijskog nadzora preduzimaju

PAŽNJA - primenjuje se od dana primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (od 21. avgusta 2019. godine)
"Službeni glasnik RS", broj 40/19, strana: 40 od 07.06.2019.

Pravilnik o obrascu pritužbe

PAŽNJA - primenjuje se od dana primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (od 21. avgusta 2019. godine)
"Službeni glasnik RS", broj 40/19, strana: 40 od 07.06.2019.

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

"Službeni glasnik RS", broj 29/18, strana: 19 od 13.04.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 120 od 20.04.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 27/19, strana: 85 od 12.04.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 40/19, strana: 34 od 07.06.2019.

Pravilnik o policijskim ovlašćenjima

"Službeni glasnik RS", broj 41/19, strana: 28 od 11.06.2019.

Pravilnik o policijskim ovlašćenjima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 41/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 54/06, strana: 22 od 27.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 41/19, strana: 28 od 11.06.2019.

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada zdravstvo i socijalna zaštita

"Prosvetni glasnik", broj 21/15, strana: 20 od 29.12.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 544 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 13/18, strana: 68 od 17.07.2018.
"Prosvetni glasnik", broj 5/19, strana: 407 od 27.05.2019.

Pravilnik o tehničkim obeležjima i načinu upotrebe sredstava prinude

PRESTAJE DA VAŽI - sa 41/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 19/07, strana: 9 od 19.02.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 112/08, strana: 33 od 10.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 115/14, strana: 43 od 24.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 41/19, strana: 28 od 11.06.2019.

Pravilnik o tehničkim zahtevima za hemijske dodatke betonu, mlaznom betonu, malteru i injekcionoj masi za kablove za prethodno naprezanje

PAŽNJA - primenjuje se od 1. septembra 2019. godine
"Službeni glasnik RS", broj 39/19, strana: 230 od 06.06.2019.

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit

"Službeni glasnik RS", broj 39/19, strana: 230 od 06.06.2019.

Pravilnik o utiskivanju identifikacionih oznaka

"Službeni glasnik RS", broj 41/19, strana: 47 od 11.06.2019.

Pravilnik o vrstama pošiljaka proizvoda životinjskog porekla za koje nije potrebno rešenje o veterinarsko-sanitarnim uslovima koje te pošiljke moraju ispunjavati prilikom uvoza i provoza

PRESTAJE DA VAŽI - sa 39/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 2/96, strana: 2 od 12.01.1996.
"Službeni glasnik RS", broj 81/03, strana: 10 od 14.08.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 39/19, strana: 230 od 06.06.2019.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 40/19, strana: 25 od 07.06.2019.

Rešenja o razvrstavanju u cigre i upisu u Registar o markama duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 39/19, strana: 240 od 06.06.2019.

Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 40/19, strana: 26 od 07.06.2019.

Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 40/19, strana: 44 od 07.06.2019.

Rešenje o razrešenju dužnosti stalnog sudskog prevodioca

"Službeni list APV", broj 25/19, strana: 1678 od 29.05.2019.

Rešenje o razrešenju dužnosti sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 41/19, strana: 59 od 11.06.2019.

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 41/19, strana: 6 od 11.06.2019.

Rešenje o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata

"Službeni glasnik RS", broj 39/19, strana: 239 od 06.06.2019.

Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 39/19 - 17. juna 2019. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 93/10, strana: 12 od 08.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 63/13, strana: 17 od 19.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 145/14, strana: 73 od 29.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 95/15, strana: 4 od 20.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 3 od 29.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 10/17, strana: 20 od 14.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 62/18, strana: 4 od 10.08.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 93/18, strana: 6 od 30.11.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 39/19, strana: 4 od 06.06.2019.

Uredba o carinskim postupcima i carinskim formalnostima

PAŽNJA - stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 17. juna 2019. godine
"Službeni glasnik RS", broj 39/19, strana: 4 od 06.06.2019.

Uredba o načinu i postupku izvršavanja vojne, radne i materijalne obaveze

"Službeni glasnik RS", broj 100/11, strana: 10 od 29.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 8 od 08.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 40/19, strana: 4 od 07.06.2019.

Uredba o proglašenju Spomenika prirode "Borački krš"

"Službeni glasnik RS", broj 41/19, strana: 3 od 11.06.2019.

Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini

"Službeni glasnik RS", broj 3/19, strana: 3 od 18.01.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 12/19, strana: 21 od 22.02.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 29/19, strana: 6 od 19.04.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 40/19, strana: 3 od 07.06.2019.

Deklaracija o zaštiti životne sredine u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

"Službeni list APV", broj 24/19, strana: 1646 od 28.05.2019.

Javni konkursi za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta APV

"Službeni list APV", broj 26/19, strana: 1686 od 05.06.2019.

Javni konkursi za sufinansiranje programa i projekata u 2019. godini

"Službeni list APV", broj 5/19, strana: 293 od 23.01.2019.
"Službeni list APV", broj 24/19, strana: 1657 od 28.05.2019.

Odluka o obrazovanju Komisije za kapitalne investicije Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 26/19, strana: 1682 od 05.06.2019.

Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata poslanicima u Skupštini APV

"Službeni list APV", broj 24/19, strana: 1648 od 28.05.2019.

Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskoj upravi

"Službeni list APV", broj 37/14, strana: 1455 od 23.09.2014.
"Službeni list APV", broj 54/14, strana: 2003 od 23.12.2014.
"Službeni list APV", broj 37/16, strana: 885 od 20.06.2016.
"Službeni list APV", broj 29/17, strana: 1237 od 16.06.2017.
"Službeni list APV", broj 24/19, strana: 1645 od 28.05.2019.

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji APV u 2019. godini

"Službeni list APV", broj 60/18, strana: 3160 od 20.12.2018.
"Službeni list APV", broj 24/19, strana: 1646 od 28.05.2019.

Rešenja o davanju lovišta na gazdovanje

"Službeni list APV", broj 26/19, strana: 1685 od 05.06.2019.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 26/19, strana: 1682 od 05.06.2019.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 25/19, strana: 1669 od 29.05.2019.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 25/19, strana: 1670 od 29.05.2019.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 26/19, strana: 1683 od 05.06.2019.

Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni list APV", broj 24/19, strana: 1656 od 28.05.2019.

Rešenja o odobravanju izdavanja i upotrebe udžbenika

"Službeni list APV", broj 25/19, strana: 1677 od 29.05.2019.

Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 25/19, strana: 1673 od 29.05.2019.

Odluka o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2019. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 127/18, strana: 40 od 26.12.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/19, strana: 5 od 27.05.2019.

Odluka o budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2019. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 131/18, strana: 2 od 28.12.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/19, strana: 1 od 27.02.2019.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/19, strana: 14 od 16.05.2019.

Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2019. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 123/18, strana: 15 od 24.12.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/19, strana: 7 od 29.05.2019.

Odluka o budžetu gradske opštine Voždovac za 2019. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 125/18, strana: 1 od 24.12.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/19, strana: 2 od 18.03.2019.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/19, strana: 21 od 28.05.2019.

Odluka o budžetu gradske opštine Vračar za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 132/18, strana: 1 od 28.12.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/19, strana: 50 od 24.05.2019.

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije bloka 39, gradska opština Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 32/19, strana: 14 od 16.05.2019.

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za kompleks RATEL-a u Dobanovcima, gradska opština Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 32/19, strana: 13 od 16.05.2019.

Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta gradske opštine Čukarica za 2018. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 40/19, strana: 1 od 03.06.2019.

Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta gradske opštine Novi Beograd za 2018. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 34/19, strana: 1 od 16.05.2019.

Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta gradske opštine Voždovac za 2018. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 38/19, strana: 1 od 28.05.2019.

Odluka o načinu, merlima i kriterijumima finansiranja i sufinansiranja programa, projekata i manifestacija u oblasti sporta sredstvima budžeta gradske opštine Čukarica

PRESTAJE DA VAŽI - sa 40/19 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 127/18, strana: 37 od 26.12.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/19, strana: 17 od 03.06.2019.

Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 102/14, strana: 26 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/15, strana: 50 od 29.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/19, strana: 19 od 03.06.2019.

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 37/19, strana: 50 od 27.05.2019.

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i obavljanje prevoza putnika metroom i razvoj gradske železnice u Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 88/18, strana: 18 od 25.09.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/19, strana: 17 od 16.05.2019.

Odluka o ostvarivanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradskoj opštini Stari grad

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/19 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 25 od 08.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 111/16, strana: 20 od 29.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/19, strana: 31 od 16.05.2019.

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštne Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 34/19, strana: 1 od 16.05.2019.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća "Beogradske elektrane" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 12/19, strana: 3 od 04.03.2019.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/19, strana: 18 od 16.05.2019.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog preduzeća "Sava centar"

"Službeni list grada Beograda", broj 32/19, strana: 18 od 16.05.2019.

Odluka o promeni oblika organizovanja Veterinarske ustanove "Veterina Beograd" iz ustanove u Javno komunalno preduzeće "Veterina Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 71/15, strana: 11 od 30.11.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/16, strana: 33 od 08.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/16, strana: 12 od 19.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/19, strana: 17 od 16.05.2019.

Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Pijace Mladenovac"

"Službeni list grada Beograda", broj 90/16, strana: 21 od 08.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/19, strana: 57 od 27.05.2019.

Odluka o promeni odluke o osnivanju Javnog preduzeća za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 57/16, strana: 1 od 08.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/16, strana: 10 od 19.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/17, strana: 15 od 26.01.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/17, strana: 22 od 16.06.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 96/17, strana: 12 od 21.12.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 57/18, strana: 1 od 26.06.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 93/18, strana: 3 od 11.10.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/19, strana: 16 od 16.05.2019.

Odluka o promeni osnivačkog akta Doma kulture "Ripanj" u Ripnju

"Službeni list grada Beograda", broj 38/19, strana: 40 od 28.05.2019.

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 57/16, strana: 50 od 08.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/19, strana: 3 od 04.03.2019.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/19, strana: 17 od 16.05.2019.

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd "Beogradska tvrđava", Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 57/16, strana: 67 od 08.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/16, strana: 11 od 19.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 119/18, strana: 98 od 21.12.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/19, strana: 1 od 24.05.2019.

Odluka o promeni osnivačkog akta Ustanove Narodni univerzitet "Svetozar Marković" (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 23 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/19, strana: 43 od 28.05.2019.

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća "Hipodrom Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 33/19, strana: 5 od 16.05.2019.

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP "Infostan tehnologije"

"Službeni list grada Beograda", broj 33/19, strana: 3 od 16.05.2019.

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 33/19, strana: 1 od 16.05.2019.

Odluka o Upravi gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 110/16, strana: 8 od 28.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 105/18, strana: 33 od 15.11.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/19, strana: 13 od 03.06.2019.

Odluka o Upravi gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 117/16, strana: 69 od 30.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/19, strana: 29 od 29.05.2019.

Odluka o Upravi gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 118/16, strana: 1 od 30.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/19, strana: 94 od 24.05.2019.

Odluka o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja JP "Poslovni prostor Vračar"

"Službeni list grada Beograda", broj 36/19, strana: 94 od 24.05.2019.

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Mladenovac za 2018. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 37/19, strana: 1 od 27.05.2019.

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Obrenovac za 2018. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 39/19, strana: 2 od 29.05.2019.

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Vračar za 2018. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 36/19, strana: 1 od 24.05.2019.

Odluka o završnom računu budžeta opštine Surčin za 2018. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 36/19, strana: 95 od 24.05.2019.

Odluke o imenovanju članova saveta roditelja predškolskih, osnovnih i srednjoškolskih ustanova na teritoriji opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 131/18, strana: 53 od 28.12.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/19, strana: 12 od 07.03.2019.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/19, strana: 34 od 16.05.2019.

Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine GO Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 36/19, strana: 94 od 24.05.2019.

Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 36/19, strana: 1 od 24.05.2019.

Plan detaljne regulacije dela bloka uz ulicu Grge Jankesa u naselju Mirijevo, gradska opština Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 30/19, strana: 31 od 16.05.2019.

Plan detaljne regulacije šireg područja uz Ulicu vojvode Stepe - celina III/1, opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 29/19, strana: 24 od 16.05.2019.

Pokatazelj potrošačkih cena u aprilu 2019. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 33/19, strana: 34 od 16.05.2019.

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke organizacionih jedinica gradske uprave grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 8/15, strana: 1 od 13.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 58/15, strana: 1 od 09.10.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/19, strana: 3 od 28.02.2019.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/19, strana: 1 od 29.05.2019.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 40/19, strana: 19 od 03.06.2019.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Novi Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 34/19, strana: 31 od 16.05.2019.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Novi Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 7/19, strana: 20 od 27.02.2019.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/19, strana: 30 od 16.05.2019.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 36/19, strana: 121 od 24.05.2019.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 38/19, strana: 46 od 28.05.2019.

Rešenja o imenovanjima, razrešenjima, postavljenjima i prestanku mandata

"Službeni list grada Beograda", broj 33/19, strana: 6 od 16.05.2019.

Rešenje o davanju saglasnosti na izveštaj o radu (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 36/19, strana: 122 od 24.05.2019.

Rešenje o davanju saglasnosti na odlukku o dopuni statuta

"Službeni list grada Beograda", broj 39/19, strana: 30 od 29.05.2019.

Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena Grada Beograda u poslovnom imenu privrednog društva

"Službeni list grada Beograda", broj 33/19, strana: 6 od 16.05.2019.

Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu

"Službeni list grada Beograda", broj 39/12, strana: 5 od 28.06.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 77/13, strana: 19 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 93/14, strana: 26 od 19.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/16, strana: 12 od 04.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/16, strana: 20 od 25.04.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/19, strana: 13 od 07.03.2019.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/19, strana: 34 od 16.05.2019.

Rešenje o određivanju osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/19 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 90/17, strana: 2 od 04.12.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/19, strana: 26 od 16.05.2019.

Rešenje o opštim parkiralištima

"Službeni list grada Beograda", broj 44/09, strana: 5 od 07.10.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/10, strana: 3 od 16.02.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/10, strana: 24 od 16.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/10, strana: 2 od 19.08.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/11, strana: 15 od 11.11.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 1 od 15.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 27 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 5 od 09.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 9 od 28.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/15, strana: 20 od 04.05.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/16, strana: 32 od 29.01.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/16, strana: 2 od 21.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 80/16, strana: 54 od 01.08.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 82/16, strana: 1 od 19.08.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 1 od 12.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 102/16, strana: 1 od 21.10.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/17, strana: 1 od 20.06.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/17, strana: 4 od 06.12.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/18, strana: 3 od 17.01.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 108/18, strana: 3 od 30.11.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/19, strana: 1 od 18.01.2019.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/19, strana: 10 od 14.02.2019.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/19, strana: 3 od 20.02.2019.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/19, strana: 38 od 24.05.2019.

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine GO Mladenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 37/19, strana: 57 od 27.05.2019.

Zaključak o davanju saglasnosti na Izveštaj o poslovanju Ustanove kulture "Stari grad" za 2018. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 34/19, strana: 35 od 16.05.2019.

Zaključak o pristupanju promeni Statuta gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 107/18, strana: 22 od 23.11.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 38/19, strana: 46 od 28.05.2019.

Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu zaštitnika građana za 2018. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 33/19, strana: 18 od 16.05.2019.

Zaključak o usvajanju Strategije razvoja socijalne zaštite GO Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 34/19, strana: 31 od 16.05.2019.

Program otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2019. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/19, strana: 12 od 05.02.2019.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/19, strana: 303 od 12.06.2019.

Rešenje o usklađivanju ekonomski najniže cene taksi prevoza na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/19, strana: 302 od 12.06.2019.

Zaključak o davanju saglasnosti na povećanje cena prevoza u gradskom saobraćaju

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 15/19, strana: 302 od 12.06.2019.

Odluka o donošenju Plana energetske efikasnosti grada Subotice za 2019. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 16/19, strana: 1 od 10.06.2019.

Odluka o raspisivanju izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 14/19, strana: 1 od 05.06.2019.

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o zaduženju JKP "Parking" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 16/19, strana: 1 od 10.06.2019.

Uputstvo za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica raspisanih za 7. jul 2019. godine

"Službeni list grada Subotice", broj 15/19, strana: 1 od 08.06.2019.

svenska casino spel