DNEVNO AŽURNI PROPISI SLUŽBENIH GLASILA REPUBLIKE SRBIJE

NOVOOBJAVLJENI PROPISI U SLUŽBENIM GLASILIMA DO GODINE

SLUŽBENA GLASILA GRADOVA I OPŠTINA U SRBIJI
Beograd
Niš
Novi Sad
Subotica
Kragujevac
Ada
Apatin
Aranđelovac
Arilje
Alibunar
Bački Petrovac
Batočina
Bela Crkva
Bečej
Bujanovac
Čačak
Čajetina
Ćuprija
Despotovac
G. Milanovac
Inđija
Ivanjica
Jagodina
Kanjiža
Kikinda
Knić
Kraljevo
Kruševac
Kula
Kuršumlija
Lapovo
Lazarevac
Leposavić
Leskovac
Loznica
Negotin
Nova Crnja
Nova Varoš
Novi Bečej
Novi Pazar
Obrenovac
Osečina
Paraćin
Pančevo
Petrovac na Mlavi
Požarevac
Prijepolje
Prokuplje
Rača
Raška
Ruma
Senta
Smederevo
Soko Banja
Sombor
Srbac
Sremska Mitrovica
Smed. Palanka
Srbobran
Surdulica
Svilajnac
Šabac
Temerin
Ub
Užice
Valjevo
Vranje
Vrbas
Vrnjačka Banja
Vršac
Zaječar
Zrenjanin
Žabari
Žitište

Odluka o tehničkim pravilima za gradnju brodova unutrašnje plovidbe

PRESTAJE DA VAŽI - sa 30/15 - osim tačke 1. deo 16 (Pravila za gradnju čamaca) - ZAMENJENA PRAVILNIKOM
"Službeni list SRJ", broj 20/95, strana: 9 od 21.04.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 35 od 27.03.2015.

Pravilnik o metrološkim uslovima za regloskope - uređaje za proveru velikog i oborenog svetla na vozilu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 26/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 37/00, strana: 12 od 11.08.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 26/15, strana: 13 od 14.03.2015.

Pravilnik o najmanjem broju članova posade za bezbednu plovidbu koji moraju imati brodovi unutrašnje plovidbe jugoslovenske trgovačke mornarice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 28/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 30/98, strana: 9 od 19.06.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 112 od 20.03.2015.

Carinski zakon

"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 3 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 111/12, strana: 3 od 22.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 29/15, strana: 6 od 23.03.2015.

Indeksi potrošačkih cena za februar 2015. godine

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 86 od 13.03.2015.

JAVNE NABAVKE - Dobra

"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 2 od 27.03.2015.

JAVNE NABAVKE - Dobra

"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 2 od 18.03.2015.

JAVNE NABAVKE - Dobra

"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 127 od 20.03.2015.

JAVNE NABAVKE - Dobra

"Službeni glasnik RS", broj 23/15, strana: 2 od 02.03.2015.

JAVNE NABAVKE - Obaveštenje

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 118 od 13.03.2015.

Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 17 od 20.03.2015.

Kodeks ponašanja državnih službenika

"Službeni glasnik RS", broj 29/08, strana: 111 od 21.03.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 19 od 27.03.2015.

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javno komunalno preduzeće "Pogrebne usluge" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 4/15, strana: 37 od 29.01.2015.

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Dinamic Tobacco)

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 118 od 13.03.2015.

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Imperial Tobacco SCG)

"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 234 od 27.03.2015.

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (JTI)

"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 233 od 27.03.2015.

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (JTI)

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 118 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 72 od 18.03.2015.

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (JTI)

"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 233 od 27.03.2015.

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 29/15, strana: 24 od 23.03.2015.

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Julieta)

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 117 od 13.03.2015.

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 71 od 18.03.2015.

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Philip Morris Operations)

"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 71 od 18.03.2015.

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (Veletabak)

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 118 od 13.03.2015.

Naredba o merama zaštite i sanacije šuma oštećenih ledolomima i ledoizvalama

"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 191 od 27.03.2015.

Naredba o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 44 od 09.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 86 od 13.03.2015.

Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 113/14, strana: 118 od 22.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 56 od 18.03.2015.

Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza

"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 56 od 18.03.2015.

Obaveštenja o stupanju na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/15, strana: 7 od 06.03.2015.

Obaveštenje o stupanju na snagu sporazuma

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/15, strana: 29 od 13.03.2015.

Obaveštenje o stupanju sporazuma na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/15, strana: 31 od 23.03.2015.

Obavezujuće uputstvo o ponašanju emitera u vezi sa "rijaliti programima"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/15 - Pravilnikom o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga
"Službeni glasnik RS", broj 17/11, strana: 23 od 15.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 96 od 13.03.2015.

Odluka o bližim uslovima i načinu obavljanja privremene uprave u banci

"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 194 od 27.03.2015.

Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole banaka

PRESTAJE DA VAŽI - sa 30/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 74 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 198 od 27.03.2015.

Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole banaka i posebne revizije banke

"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 198 od 27.03.2015.

Odluka o broju sudija u sudovima

"Službeni glasnik RS", broj 106/13, strana: 84 od 05.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 155 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 21 od 22.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/14, strana: 51 od 03.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 32 od 15.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 50 od 09.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 206 od 27.03.2015.

Odluka o davanju saglasnosti na pravila o radu distributivnog sistema prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 55 od 18.03.2015.

Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 6 od 27.03.2015.

Odluka o finansijskoj podršci unutar bankarske grupe

"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 201 od 27.03.2015.

Odluka o imenovanju sudija porotnika za mandatni period od pet godina

"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 119 od 20.03.2015.

Odluka o izboru člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 3 od 20.03.2015.

Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 3 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 43/14, strana: 3 od 25.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 44/14, strana: 13 od 26.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 61 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 4 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 3 od 06.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 3 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 8 od 08.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 9 od 15.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 11 od 10.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 29 od 09.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 8 od 13.03.2015.

Odluka o izboru članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 6 od 13.03.2015.

Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd - Stara Pazova - Novi Sad - Subotica - granica Mađarske, sa dva pružna koloseka na životnu sredinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 30/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 137/14, strana: 161 od 16.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 18 od 27.03.2015.

Odluka o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke

"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 30 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 13 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 89 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 139 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 98 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 135/14, strana: 159 od 11.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 87 od 13.03.2015.

Odluka o minimalnom zahtevu za kapitalom i podobnim obavezama banke

"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 200 od 27.03.2015.

Odluka o načinu postupanja banke i davaoca lizinga po prigovoru korisnika finansijskih usluga i načinu postupanja Narodne banke Srbije po obaveštenju tih korisnika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 65/11, strana: 29 od 02.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 87 od 13.03.2015.

Odluka o obrazovanju Budžetskog fonda za naoružanje i vojnu opremu

"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 3 od 18.03.2015.

Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za usmeravanje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije

"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 18 od 22.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 4 od 06.03.2015.

Odluka o obrazovanju Nacionalnog saveta za klimatske promene

"Službeni glasnik RS", broj 127/14, strana: 19 od 21.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 15 od 20.03.2015.

Odluka o obrazovanju Radne grupe za praćenje likvidnosti budžeta Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 16/15, strana: 11 od 09.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 32 od 13.03.2015.

Odluka o obrazovanju Saveta za razvoj odbrambene industrije

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 31 od 13.03.2015.

Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 27 od 12.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 15 od 27.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 15 od 20.03.2015.

Odluka o osnivanju Regionalnog razvojnog saveta za region Šumadije i Zapadne Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 51/11, strana: 80 od 13.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 67/11, strana: 42 od 13.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 74/11, strana: 7 od 05.10.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 50/12, strana: 39 od 18.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 52/13, strana: 7 od 14.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 91/13, strana: 4 od 18.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 1 od 29.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 3 od 18.03.2015.

Odluka o prestanku funcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 73 od 06.03.2015.

Odluka o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Pančevu

"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 3 od 20.03.2015.

Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 71 od 06.03.2015.

Odluka o proglašenju Dana žalosti

"Službeni glasnik RS", broj 26/15, strana: 3 od 14.03.2015.

Odluka o sadržini dokumenata i dokaza koji se podnose uz zahtev za izdavanje dozvole za rad banke za posebne namene

PRESTAJE DA VAŽI - sa 30/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 73 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 194 od 27.03.2015.

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala društva (Perfom, Požega)

"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 216 od 27.03.2015.

Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o bankama koje se odnose na davanje preliminarnog odobrenja za osnivanje banke, dozvole za rad banke i pojedinih saglasnosti Narodne banke Srbije, kao i na utvrđivanje kriterijuma za određivanje prvoklasne banke

"Službeni glasnik RS", broj 43/11, strana: 76 od 14.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 139 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 107/14, strana: 161 od 08.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 192 od 27.03.2015.

Odluka o tehničkim pravilima za gradnju brodova unutrašnje plovidbe

PRESTAJE DA VAŽI - sa 30/15 - osim tačke 1. deo 16 (Pravila za gradnju čamaca) - ZAMENJENA PRAVILNIKOM
"Službeni list SRJ", broj 20/95, strana: 9 od 21.04.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 35 od 27.03.2015.

Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu

"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 14 od 20.03.2015.

Odluka o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za transport prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 189 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 123/12, strana: 99 od 28.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 36 od 22.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 116/14, strana: 238 od 27.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 208 od 27.03.2015.

Odluka o utvrđivanju zgrade hotela "Zeleni venac" u Šapcu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 15 od 20.03.2015.

Odluka o utvrđivanju zgrade Zanatskog doma u Šapcu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 16 od 20.03.2015.

Odluka o visini naknade za članarinu za 2015. godinu (Skupština Lekarske komore Srbije)

"Službeni glasnik RS", broj 29/15, strana: 21 od 23.03.2015.

Odluke o dopuni odluka o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

"Službeni glasnik RS", broj 29/15, strana: 22 od 23.03.2015.

Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 119 od 20.03.2015.

Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 63 od 06.03.2015.

Odluke o izboru sudija

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 93 od 13.03.2015.

Odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 7 od 13.03.2015.

Odluke o prestanku funkcija sudija porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 29/15, strana: 10 od 23.03.2015.

Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 207 od 27.03.2015.

ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-923/2012

"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 61 od 06.03.2015.

ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. Už-7644/2012, IIIU-128/2014

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 89 od 13.03.2015.

Opšte obavezujuće uputstvo o ponašanju emitera (Kodeks ponašanja emitera)

"Službeni glasnik RS", broj 63/07, strana: 59 od 09.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 60/14, strana: 40 od 06.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 96 od 13.03.2015.

Opšte obavezujuće uputstvo o ponašanju emitera u vezi sa emitovanjem programskih sadržaja koji mogu da naškode fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloletnika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/15 - Pravilnikom o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga
"Službeni glasnik RS", broj 18/12, strana: 52 od 09.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 96 od 13.03.2015.

Poseban kolektivni ugovor za državne organe

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 105 od 13.03.2015.

Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj i stambenoj delatnosti u Beogradu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 39 od 10.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 27 od 12.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 25 od 28.01.2015.

Pravilnik o broju i sastavu posade za plovne objekte koji nisu brodovi unutrašnje plovidbe trgovačke mornarice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 28/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 49/06, strana: 22 od 08.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 115 od 20.03.2015.

Pravilnik o detergentima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 40/10, strana: 30 od 11.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 5/12, strana: 30 od 25.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 72 od 13.03.2015.

Pravilnik o detergentima

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 72 od 13.03.2015.

Pravilnik o enološkim postupcima i enološkim sredstvima za proizvodnju šire, vina i drugih proizvoda

PAŽNJA - primenjuje se od 1. avgusta 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 26/15, strana: 3 od 14.03.2015.

Pravilnik o evidencijama iz oblasti detektivske delatnosti

"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 188 od 27.03.2015.

Pravilnik o izvršenju kazne rada u javnom interesu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 30/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 20/08, strana: 26 od 19.02.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 72 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 185 od 27.03.2015.

Pravilnik o izvršenju uslovne osude sa zaštitnim nadzorom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 30/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 20/08, strana: 24 od 19.02.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 185 od 27.03.2015.

Pravilnik o kvalitetu hrane za životinje

"Službeni glasnik RS", broj 4/10, strana: 30 od 29.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 113/12, strana: 11 od 30.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 17 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 85 od 13.03.2015.

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za vino

DELIMIČNO PRESTAJE DA VAŽI - sa 87/11, 38/12, 26/15 - osim nekih odredaba - ZAMENJEN NOVIM PRAVILNICIMA
"Službeni list SRJ", broj 54/99, strana: 18 od 20.08.1999.
"Službeni list SRJ", broj 39/02, strana: 5 od 12.07.2002.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 56/03, strana: 2 od 26.12.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 87/11, strana: 89 od 21.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 38/12, strana: 21 od 25.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 26/15, strana: 3 od 14.03.2015.

Pravilnik o kvalitetu začina, ekstrakata začina i mešavina začina

"Službeni glasnik RS", broj 72/14, strana: 14 od 14.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 23/15, strana: 46 od 02.03.2015.

Pravilnik o legitimaciji i opremi urbanističkog i građevinskog inspektora

"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 31 od 27.03.2015.

Pravilnik o manometrima za merenje krvnog pritiska

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 134 od 15.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 26/15, strana: 16 od 14.03.2015.

Pravilnik o metrološkim uslovima za regloskope - uređaje za proveru velikog i oborenog svetla na vozilu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 26/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 37/00, strana: 12 od 11.08.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 26/15, strana: 13 od 14.03.2015.

Pravilnik o minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata odnosno radova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 93/11, strana: 25 od 09.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 24 od 18.03.2015.

Pravilnik o načinu i kriterijumima za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja

"Službeni glasnik RS", broj 12/12, strana: 7 od 21.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 20/13, strana: 84 od 01.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 69/14, strana: 23 od 04.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 51 od 18.03.2015.

Pravilnik o načinu izricanja mera pružaocima medijskih usluga

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 103 od 13.03.2015.

Pravilnik o načinu izvršenja kazne zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 30/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 64/10, strana: 7 od 10.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 185 od 27.03.2015.

Pravilnik o načinu izvršenja vanzavodskih sankcija i mera i organizaciji i radu Poverenika

"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 185 od 27.03.2015.

Pravilnik o načinu upotrebe sredstava prinude u vršenju poslova privatnog obezbeđenja

"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 188 od 27.03.2015.

Pravilnik o načinu vođenja registra lica koja mogu da obavljaju spoljnu trgovinu kontrolisanom robom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 28/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 12/05, strana: 23 od 25.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 73/06, strana: 33 od 01.09.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 96/07, strana: 60 od 22.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 80/12, strana: 24 od 15.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 146 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 49 od 20.03.2015.

Pravilnik o najmanjem broju članova posade za bezbednu plovidbu koje moraju imati brodovi i druga plovila trgovačke mornarice

PAŽNJA - primenjuje se od 1. jula 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 112 od 20.03.2015.

Pravilnik o najmanjem broju članova posade za bezbednu plovidbu koji moraju imati brodovi unutrašnje plovidbe jugoslovenske trgovačke mornarice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 28/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 30/98, strana: 9 od 19.06.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 112 od 20.03.2015.

Pravilnik o nastavnom planu i programu srednjeg stručnog obrazovanja u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam

"Prosvetni glasnik", broj 10/12, strana: 1 od 14.08.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 17/13, strana: 1 od 30.10.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 1/15, strana: 1 od 02.03.2015.

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju (sa Obrascima: PPDG-1R, PPDG-2R)

"Službeni glasnik RS", broj 49/14, strana: 14 od 06.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 116 od 20.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 28 od 27.03.2015.

Pravilnik o obrascima saglasnosti za bezbednosnu proveru

"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 61 od 20.03.2015.

Pravilnik o obrascu službene legitimacije urbanističkog i građevinskog inspektora i vrsti opreme koju koristi inspektor

PRESTAJE DA VAŽI - sa 30/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 129/14, strana: 32 od 27.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 31 od 27.03.2015.

Pravilnik o obrascu zahteva za izdavanje dozvole, obrascu dozvole i drugim obrascima dokumenata koji prate spoljnu trgovinu kontrolisanom robom

PRESTAJE DA VAŽI - sa 28/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 96/07, strana: 60 od 22.10.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 80/12, strana: 3 od 15.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 9/14, strana: 31 od 30.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 97 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 71 od 20.03.2015.

Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenja određenih postupaka

"Službeni glasnik RS", broj 94/10, strana: 24 od 10.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 16 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/11, strana: 24 od 12.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 25 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 131 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 31 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 19 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 73 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 72 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 97 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 33 od 16.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 9 od 22.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 96 od 06.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 61 od 06.03.2015.

Pravilnik o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija

"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 26 od 14.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 83 od 13.03.2015.

Pravilnik o postupku donošenja i sadržini programa uklanjanja objekata

"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 40 od 18.03.2015.

Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu

"Službeni glasnik RS", broj 86/14, strana: 122 od 15.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 18/15, strana: 96 od 13.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 190 od 27.03.2015.

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja članova posade brodova trgovačke mornarice

"Službeni glasnik RS", broj 59/13, strana: 183 od 05.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 115 od 20.03.2015.

Pravilnik o regloskopima

"Službeni glasnik RS", broj 26/15, strana: 13 od 14.03.2015.

Pravilnik o sadržaju i načinu donošenja programa uređivanja gradskog građevinskog zemljišta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik SRS", broj 10/86, strana: 676 od 29.03.1986.
"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 19 od 18.03.2015.

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica (sa PRILOGOM: OBRASCI - PDP, PDN, PDO)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 30/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 22 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 20 od 27.03.2015.

Pravilnik o sadržini i načinu izrade tehničke dokumentacije za objekte visokogradnje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 23/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 15/08, strana: 13 od 06.02.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 23/15, strana: 8 od 02.03.2015.

Pravilnik o sadržini i načinu osmatranja tla i objekta u toku građenja i upotrebe

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 93/11, strana: 26 od 09.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 24 od 18.03.2015.

Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničke kontrole glavnih projekata

PRESTAJE DA VAŽI - sa 23/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 93/11, strana: 28 od 09.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 23/15, strana: 8 od 02.03.2015.

Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebne dozvole

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 93/11, strana: 23 od 09.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 24 od 18.03.2015.

Pravilnik o stručnim osposobljenostima, znanjima i veštinama koje se proveravaju u izbornom postupku, načinu njihove provere i merilima za izbor na radna mesta

"Službeni glasnik RS", broj 64/06, strana: 45 od 26.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 81/06, strana: 11 od 29.09.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 43/09, strana: 9 od 05.06.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 35/10, strana: 52 od 26.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 191 od 27.03.2015.

Pravilnik o stručnom ispitu za lica koja obavljaju poslove u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 49 od 30.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 35 od 06.03.2015.

Pravilnik o tehničkim pravilima za statutarnu sertifikaciju brodova unutrašnje plovidbe

"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 34 od 27.03.2015.

Pravilnik o tehničko-tehnološkim postupcima za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa i kriterijumima koje treba da ispune sredstva za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa

"Službeni glasnik RS", broj 26/08, strana: 12 od 14.03.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 13/10, strana: 104 od 12.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 23/15, strana: 46 od 02.03.2015.

Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Specijalnog rezervata prirode "Jerma"

"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 225 od 27.03.2015.

Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Strogog rezervata prirode "Kukavica"

"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 222 od 27.03.2015.

Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 30/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 81/14, strana: 33 od 01.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 190 od 27.03.2015.

Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 72 od 13.03.2015.

Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 5 od 02.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 72 od 13.03.2015.

Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje licence za odgovornog urbanistu, projektanta, izvođača radova i odgovornog planera

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 116/04, strana: 7 od 22.10.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 69/06, strana: 21 od 18.08.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 36 od 18.03.2015.

Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije i građenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 4/10, strana: 21 od 29.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 21/10, strana: 33 od 06.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 14/12, strana: 20 od 27.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 36 od 18.03.2015.

Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 40 od 19.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 43 od 18.03.2015.

Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 43 od 18.03.2015.

Pravilnik o utvrđivanju troškova za izdavanje dozvola i godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga

"Službeni glasnik RS", broj 14/10, strana: 116 od 17.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 54/13, strana: 118 od 21.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 105 od 13.03.2015.

Pravilnik o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda

"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 35 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 36 od 22.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 34 od 29.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 32 od 04.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 29/15, strana: 13 od 23.03.2015.

Pravilnik o visini troškova polaganja stručnog ispita za sticanje stručne osposobljenosti za upravljanje čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom

"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 254 od 08.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 115 od 20.03.2015.

Pravilnik o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 96 od 13.03.2015.

Protokol između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Švedske o sprovođenju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske zajednice o readmisiji lica koja nezakonito borave, sa Obaveštenjem o stupanju na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/15, strana: 1 od 06.03.2015.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/15, strana: 7 od 06.03.2015.

Prravilnik o određivanju sidrišta

"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 34 od 27.03.2015.

Rešenja Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 126 od 20.03.2015.

Rešenja Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 208 od 27.03.2015.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 23/15, strana: 5 od 02.03.2015.

Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 14 od 27.03.2015.

Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća i ustanova, koja je donela Vlada

"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 18 od 18.03.2015.

Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća, ustanova i agencija

"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 40 od 20.03.2015.

Rešenja o davanju saglasnosti na odluke o uspostavljanju saradnje između opština

"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 13 od 27.03.2015.

Rešenja o davanju saglasnosti na programe rada javnih ustanova i agencija

"Službeni glasnik RS", broj 29/15, strana: 10 od 23.03.2015.

Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Bač, Grocka, Bačka Topola)

"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 216 od 27.03.2015.

Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Subotica, Bor)

"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 74 od 06.03.2015.

Rešenja o izdavanju operativnih dozvola

"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 56 od 18.03.2015.

Rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 39 od 20.03.2015.

Rešenja o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 29/15, strana: 13 od 23.03.2015.

Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 12 od 27.03.2015.

Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 41 od 20.03.2015.

Rešenja o usvajanju zahteva za upis izmena u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 73 od 06.03.2015.

Rešenje o davanju saglasnosti proizvođaču fiskalnih kasa za stavljanje u promet

"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 16 od 06.03.2015.

Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 77 od 06.03.2015.

Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima

"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 217 od 27.03.2015.

Rešenje o imenovanju javnog beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 117 od 13.03.2015.

Rešenje o preuzimanju vlasničkih prava na društvenom kapitalu

"Službeni glasnik RS", broj 23/15, strana: 6 od 02.03.2015.

Rešenje o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskihproizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 55 od 18.03.2015.

Rešenje o upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 23/15, strana: 8 od 02.03.2015.

Rešenje o utvrđivanju reprezentativnosti sindikalne organizacije

"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 19 od 18.03.2015.

Sažetak Redovnog godišnjeg izveštaja o radu za 2014. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 29/15, strana: 11 od 23.03.2015.

Spisak upisanih, odnosno brisanih javnih skladišta iz Registra javnih skladišta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 61 od 12.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 51 od 18.03.2015.

Spisak upisanih, odnosno brisanih javnih skladišta iz Registra javnih skladišta

"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 51 od 18.03.2015.

Sporazum između Republike Srbije i Istočne Republike Urugvaj o saradnji u oblasti veterine, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/15, strana: 24 od 13.03.2015.

Sporazum između Republike Srbije i Republike Italije o kreditu za realizaciju Programa "Kredit za pomoć malim i srednjim preduzećima preko domaćeg bankarskog sektora i podršku lokalnom razvoju kroz javna komunalna preduzeća (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS", broj 105/09, strana: 9 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 9/13, strana: 2 od 16.07.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/13, strana: 99 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/15, strana: 7 od 06.03.2015.

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 6/15, strana: 24 od 23.03.2015.

Statut Javne medijske ustanove "Radio-televizija Srbije"

"Službeni glasnik RS", broj 140/14, strana: 48 od 22.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 222 od 27.03.2015.

Statut Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 81/11, strana: 26 od 01.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 57/12, strana: 22 od 08.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 89/12, strana: 27 od 14.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 1/13, strana: 427 od 04.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 32/13, strana: 27 od 08.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 23/15, strana: 47 od 02.03.2015.

Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu emitovanja muzičkih dela na radijskim i TV programima Radiodifuzne ustanove Vojvodine "Radio-televizija Vojvodine"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 29/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 47/10, strana: 111 od 13.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 29/15, strana: 23 od 23.03.2015.

Ukaz o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 3 od 27.03.2015.

Uredba o posebnoj naknadi za rad članova i zamenika članova Komisije za sprovođenje programa zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 63/06, strana: 4 od 21.07.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 88/08, strana: 3 od 26.09.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 31 od 13.03.2015.

Uredba o prenosu kapitala bez naknade zaposlenima kod izdavača medija

"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 5 od 27.03.2015.

Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika

"Službeni glasnik RS", broj 117/05, strana: 3 od 30.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 108/08, strana: 13 od 25.11.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 109/09, strana: 3 od 25.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 95/10, strana: 10 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 117/12, strana: 3 od 12.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 4 od 08.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 30 od 09.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 14 od 20.03.2015.

Uredba o stručnom usavršavanju državnih službenika

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 27 od 13.03.2015.

Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

"Službeni glasnik RS", broj 22/13, strana: 3 od 08.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 68/13, strana: 14 od 01.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 6 od 27.03.2015.

Uredba o uslovima i načinu primene mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/15 - 1. septembra 2015. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 86/10, strana: 5 od 17.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 28/12, strana: 10 od 07.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 11 od 13.03.2015.

Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 28/15 - osim odredaba čl. 26-29. koje će se primenjivati do isteka ugovora o refundaciji troškova uloženih u infrastrukturu - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 71 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 4 od 27.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 3 od 20.03.2015.

Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicja

"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 3 od 20.03.2015.

Uredba o uslovima i načinu za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici

PAŽNJA - primenjuje se od 1. septembra 2015. godine
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 11 od 13.03.2015.

Uredba o utvrđivanju mera podrške i bližih uslova u pogledu kriterijuma za određivanje ugroženih potrošača pri nabavci opreme za prijem signala digitalne televizije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 28/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 108/14, strana: 22 od 10.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 11 od 20.03.2015.

Zakon o biocidnim proizvodima

"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 47 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 88/10, strana: 159 od 23.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 92/11, strana: 25 od 07.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 4 od 13.03.2015.

Zakon o hemikalijama

"Službeni glasnik RS", broj 36/09, strana: 33 od 15.05.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 88/10, strana: 158 od 23.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 92/11, strana: 26 od 07.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 93/12, strana: 26 od 28.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 3 od 13.03.2015.

Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine

"Službeni glasnik RS", broj 135/04, strana: 23 od 21.12.2004.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 6 od 13.03.2015.

Zakon o kretanju uz pomoć psa vodiča

"Službeni glasnik RS", broj 29/15, strana: 8 od 23.03.2015.

Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma

"Službeni glasnik RS", broj 29/15, strana: 3 od 23.03.2015.

Javi oglas za davanje prava na gazdovanje lovištima

"Službeni list APV", broj 8/15, strana: 123 od 04.03.2015.

Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta APV u 2015. godini za decu i porodicu

"Službeni list APV", broj 6/15, strana: 78 od 19.02.2015.

Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta APV u 2015. godini za decu i porodicu

"Službeni glasnik RS", broj 23/15, strana: 79 od 02.03.2015.

Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije "Pravo na prvu šansu"

"Službeni list APV", broj 7/15, strana: 97 od 25.02.2015.

Javni konkurs za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 7/15, strana: 96 od 25.02.2015.

Javni konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 7/15, strana: 97 od 25.02.2015.

Javni konkurs za sufinansiranje radnih mesta istraživača-povratnika iz inostranstva

"Službeni list APV", broj 7/15, strana: 95 od 25.02.2015.

Kolektivni ugovor za organe Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 8/15, strana: 106 od 04.03.2015.

Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica u APV

"Službeni list APV", broj 10/15, strana: 139 od 11.03.2015.

Konkurs za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 10/15, strana: 153 od 11.03.2015.
"Službeni list APV", broj 10/15, strana: 157 od 11.03.2015.

Odluka o obrazovanju Komisije za upravljanje strategijom eUprave pokrajinskih organa

"Službeni list APV", broj 8/10, strana: 393 od 06.05.2010.
"Službeni list APV", broj 15/10, strana: 746 od 18.08.2010.
"Službeni list APV", broj 1/13, strana: 6 od 23.01.2013.
"Službeni list APV", broj 18/14, strana: 952 od 15.05.2014.
"Službeni list APV", broj 7/15, strana: 83 od 25.02.2015.

Odluka o poslaniku u radnom odnosu u Skupštini APV

"Službeni list APV", broj 6/15, strana: 77 od 19.02.2015.

Odluka o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Pančevu

"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 3 od 20.03.2015.

Pravilnik o izgledu "Službenog lista Autonomne pokrajine Vojvodine"

"Službeni list APV", broj 7/15, strana: 85 od 25.02.2015.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 6/15, strana: 73 od 19.02.2015.

Rešenja o davanju saglasnosti na odluke javnih preduzeća i ustanova u APV

"Službeni list APV", broj 9/15, strana: 129 od 06.03.2015.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 9/15, strana: 129 od 06.03.2015.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 7/15, strana: 83 od 25.02.2015.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 6/15, strana: 73 od 19.02.2015.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 10/15, strana: 137 od 11.03.2015.

Rešenje o odobravanju izdavanja i upotrebe dodatka udžbenika

"Službeni list APV", broj 10/15, strana: 138 od 11.03.2015.

Zaključak o načinu sprovođenja posebnih programa zdravstvene zaštite u 2015. godini

"Službeni list APV", broj 8/15, strana: 105 od 04.03.2015.

Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 40/09, strana: 18 od 26.08.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/15, strana: 26 od 29.01.2015.

Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća"

"Službeni list grada Beograda", broj 5/15, strana: 30 od 29.01.2015.

Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 21/13, strana: 6 od 28.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/15, strana: 30 od 29.01.2015.

Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća "Gradske pijace" - Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 5/15, strana: 20 od 29.01.2015.

Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća "Gradske pijace" - Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 33/13, strana: 25 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/15, strana: 20 od 29.01.2015.

Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 4/15, strana: 11 od 29.01.2015.

Kolektivni ugovor Javnog preduzeća "Hipodrom Beograd"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 35/13, strana: 45 od 08.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/15, strana: 20 od 29.01.2015.

Kolektivni ugovor kod poslodavca Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 27/13, strana: 25 od 05.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/13, strana: 44 od 26.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/15, strana: 31 od 29.01.2015.

Kolektivni ugovor kod poslodavca Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP

"Službeni list grada Beograda", broj 6/15, strana: 31 od 29.01.2015.

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Infostan"

"Službeni list grada Beograda", broj 4/15, strana: 75 od 29.01.2015.

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Infostan"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 20/13, strana: 93 od 28.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/15, strana: 75 od 29.01.2015.

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 29 od 20.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/14, strana: 23 od 10.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/15, strana: 47 od 29.01.2015.

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 5/15, strana: 47 od 29.01.2015.

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Pogrebne usluge" Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 44 od 15.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/15, strana: 37 od 29.01.2015.

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća "Ada Ciganlija"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 33/14, strana: 6 od 10.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/15, strana: 67 od 29.01.2015.

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća "Ada Ciganlija"

"Službeni list grada Beograda", broj 5/15, strana: 67 od 29.01.2015.

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća "Gradsko stambeno" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 6/15, strana: 46 od 29.01.2015.

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća "Gradsko stambeno" Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 11 od 20.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/15, strana: 46 od 29.01.2015.

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća "Hipodrom Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 6/15, strana: 20 od 29.01.2015.

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća Sportski centar "Novi Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 7/15, strana: 79 od 09.02.2015.

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća Sportski centar "Novi Beograd"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 42/13, strana: 3 od 25.09.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/15, strana: 79 od 09.02.2015.

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije "Toplifikacija" Lazarevac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 57/I /13, strana: 22 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/15, strana: 105 od 09.02.2015.

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog vodoprivrednog preduzeća "Beogradvode", Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 6/15, strana: 74 od 29.01.2015.

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog vodoprivrednog preduzeća "Beogradvode", Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 35/14, strana: 10 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/15, strana: 74 od 29.01.2015.

Kolektivni ugovor kod poslodavca JKP "Beogradske elektrane"

"Službeni list grada Beograda", broj 4/15, strana: 45 od 29.01.2015.

Kolektivni ugovor kod poslodavca JKP "Javno osvetljenje" Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 34/13, strana: 33 od 28.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/15, strana: 63 od 29.01.2015.

Kolektivni ugovor kod poslodavca JKP "Zelenilo - Beograd"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 45 od 01.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/15, strana: 1 od 29.01.2015.

Kolektivni ugovor kod poslodavca JKP "Zelenilo - Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 4/15, strana: 1 od 29.01.2015.

Kolektivni ugovor kod poslodavca JP "Beogradska tvrđava"

"Službeni list grada Beograda", broj 5/15, strana: 87 od 29.01.2015.

Kolektivni ugovor kod poslodavca Urbanističkog zavoda Beograd JP

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 11/13, strana: 30 od 01.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/15, strana: 1 od 29.01.2015.

Kolektivni ugovor kod poslodavca Urbanističkog zavoda Beograda JUP

"Službeni list grada Beograda", broj 6/15, strana: 1 od 29.01.2015.

Kolektivni ugovor kod poslodavca Veterinarska ustanova "Veterina Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 6/15, strana: 84 od 29.01.2015.

Kolektivni ugovor kod poslodavca Veterinarska ustanova "Veterina Beograd"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 68/12, strana: 55 od 24.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/15, strana: 84 od 29.01.2015.

Kolektivni ugovor za Javno komunalno preduzeće "Beograd-put"

"Službeni list grada Beograda", broj 4/15, strana: 26 od 29.01.2015.

Kolektivni ugovor za Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija"

"Službeni list grada Beograda", broj 5/15, strana: 1 od 29.01.2015.

Kolektivni ugovor za Javno komunalno preduzeće "Javno osvetljenje" Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 4/15, strana: 63 od 29.01.2015.

Kolektivni ugovor za Javno preduzeće "10. oktobar Barajevo"

"Službeni list grada Beograda", broj 7/15, strana: 95 od 09.02.2015.

Kolektivni ugovor za Javno preduzeće "Sava centar"

"Službeni list grada Beograda", broj 6/15, strana: 65 od 29.01.2015.

Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 10 od 28.01.2015.

Odluka o budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 100/14, strana: 34 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/15, strana: 10 od 24.02.2015.

Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 103/14, strana: 50 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/15, strana: 20 od 13.02.2015.

Odluka o budžetu gradske opštine Rakovica za 2015. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 100/14, strana: 57 od 30.12.2014.

Odluka o Gradskoj upravi grada Beograda (prečišćen tekst - sa 8/2013)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/13, strana: 3 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/13, strana: 1 od 22.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/13, strana: 1 od 07.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/14, strana: 1 od 05.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 2 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/14, strana: 1 od 22.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 2 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/14, strana: 4 od 03.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 89/14, strana: 3 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/15, strana: 1 od 26.02.2015.

Odluka o komunalnom redu

"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 1 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/12, strana: 4 od 13.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 16 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 92/14, strana: 1 od 19.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 23 od 21.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/15, strana: 3 od 26.02.2015.

Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Novi Beograd (prečišćen tekst - sa 1/13)

"Službeni list grada Beograda", broj 6/05, strana: 24 od 08.04.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 56/12, strana: 23 od 11.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 1/13, strana: 2 od 15.01.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/13, strana: 30 od 20.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 49/13, strana: 15 od 06.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/15, strana: 19 od 24.02.2015.

Odluka o podizanju spomenika naučniku i pronalazaču Mihajlu Pupinu

"Službeni list grada Beograda", broj 11/15, strana: 7 od 26.02.2015.

Odluka o proglašenju gospodina Nikite Mihlakova, filmskog svaraoca, za počasnog građanina Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 11/15, strana: 1 od 26.02.2015.

Odluka o proglašenju gospodina Petera Handkea, pisca i humaniste, za počasnog građanina Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 11/15, strana: 1 od 26.02.2015.

Odluka o prograšenju gospodina Torvalda Stoltenberga za počasnog građanina Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 11/15, strana: 1 od 26.02.2015.

Odluka o promeni osnivačkog akta Centra dečjih letovališta i oporavilišta grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 24 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/13, strana: 19 od 31.05.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/15, strana: 8 od 26.02.2015.

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća "Grocka"

"Službeni list grada Beograda", broj 8/15, strana: 18 od 13.02.2015.

Odluka o uniformi i oznakama komunalnih policajaca

"Službeni list grada Beograda", broj 57/13, strana: 9 od 29.11.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/15, strana: 2 od 26.02.2015.

Odluka o Upravi gradske opštine Obrenovac (prečišćen tekst - sa 17/2011)

"Službeni list grada Beograda", broj 17/11, strana: 8 od 10.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/11, strana: 12 od 14.10.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 30 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/13, strana: 28 od 26.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/15, strana: 49 od 13.02.2015.

Odluka o usvajanju Cenovnika usluga Veterinarske ustanove "Veterina Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 65/14, strana: 1 od 04.08.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 2 od 28.01.2015.

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Skupštine gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 9/15, strana: 4 od 20.02.2015.

Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 100/14, strana: 32 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/15, strana: 4 od 20.02.2015.

Odluka o značajnim datumima koje proslavlja - obeležava gradska opština Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 8/15, strana: 51 od 13.02.2015.

Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u gradskoj opštini Stari grad u periodu 2014-2016. godina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 17/14, strana: 4 od 10.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/15, strana: 15 od 13.02.2015.

Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u januaru 2015. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 10/15, strana: 1 od 24.02.2015.

Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj i stambenoj delatnosti grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 25 od 28.01.2015.

Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj i stambenoj delatnosti u Beogradu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 39 od 10.10.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 98/12, strana: 27 od 12.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 25 od 28.01.2015.

Poseban kolektivni ugovor za ustanove kulture čiji je osnivač grad Beograd

PRESTAJE DA VAŽI - sa 3/15 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 19/12, strana: 9 od 19.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 14 od 28.01.2015.

Poseban kolektivni ugovor za ustanove kulture čiji je osnivač grad Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 14 od 28.01.2015.

Pravilnik o radu zaposlenih u organima grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 8/15, strana: 13 od 13.02.2015.

Pravilnik o sprovođenju kontrole nabavki naručilaca čiji je osnivač grad Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 11/15, strana: 38 od 26.02.2015.

Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Beograda", broj 11/15, strana: 31 od 26.02.2015.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte u ustanovama kulture na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 10/15, strana: 1 od 24.02.2015.

Rešenja o imenovanjima članova školskih odbora u školama na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 9/15, strana: 7 od 20.02.2015.

Rešenja o imenovanjima članova školskih odobra

"Službeni list grada Beograda", broj 11/15, strana: 33 od 26.02.2015.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Beograda", broj 11/15, strana: 31 od 26.02.2015.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/15, strana: 19 od 13.02.2015.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/15, strana: 57 od 13.02.2015.

Rešenja o razrešenju i imenovanju (GO Novi Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 10/15, strana: 19 od 24.02.2015.

Rešenje o davanju saglasnosti (GO Rakovica)

"Službeni list grada Beograda", broj 7/15, strana: 79 od 09.02.2015.

Rešenje o davanju saglasnosti na dopunu Cenovnika usluga Veterinarske ustanove "Veterina Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 2 od 28.01.2015.

Rešenje o imenovanju Izvršnog odbora stalne manifestacije u oblasti sporta od značaja za grad Beograd - Maraton na period od dve godine

"Službeni list grada Beograda", broj 10/14, strana: 2 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/15, strana: 32 od 26.02.2015.

Rešenje o imenovanju Organizacionog odbora stalne manifestacije u oblasti sporta od značaja za grad Beograd - Maraton na period od dve godine

"Službeni list grada Beograda", broj 10/14, strana: 1 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/15, strana: 32 od 26.02.2015.

Rešenje o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 1 od 20.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 1 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 1 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/13, strana: 1 od 21.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 3 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 23 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 5 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/14, strana: 2 od 09.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 1 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 1 od 27.08.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 1 od 25.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 2 od 28.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/15, strana: 1 od 09.02.2015.

Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 19 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/14, strana: 27 od 22.07.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/15, strana: 32 od 26.02.2015.

Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća "Grocka"

"Službeni list grada Beograda", broj 8/15, strana: 19 od 13.02.2015.

Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 4 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/15, strana: 7 od 20.02.2015.

Rešenje o opštim parkiralištima

"Službeni list grada Beograda", broj 44/09, strana: 5 od 07.10.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/10, strana: 3 od 16.02.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/10, strana: 24 od 16.04.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/10, strana: 2 od 19.08.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/11, strana: 15 od 11.11.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/13, strana: 1 od 15.07.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 27 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 76/14, strana: 5 od 09.10.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 9 od 28.01.2015.

Rešenje o promeni Rešenja o osnivanju Turističke organizacije Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 34/09, strana: 101 od 23.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 45 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 21 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/15, strana: 30 od 26.02.2015.

Strategija za uvođenje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole u gradskoj opštini Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 10/15, strana: 2 od 24.02.2015.

Uputstvo o izgledu izdavanju taksi isprava, oznaka i cenovnika

"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 15 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 1 od 28.01.2015.

Odluka o utvrđivanju cena prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/15, strana: 67 od 06.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 113 od 26.02.2015.

Pravilnik o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata iz oblasti javnog informisanja koji se sufinansiraju iz budžeta grada Novog Sada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 10/15 - Pravilnikom o prestanku važenja Pravilnika
"Službeni list grada Novog Sada", broj 34/10, strana: 1061 od 15.07.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/11, strana: 801 od 30.09.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/15, strana: 134 od 23.03.2015.

Program investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Doma zdravlja "Novi Sad" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 102 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/15, strana: 141 od 23.03.2015.

Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/15, strana: 192 od 23.03.2015.

Program prevencije zloupotrebe droga za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 102 od 26.02.2015.

Program unapređenja socijalne zaštite grada Novog Sada u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/15, strana: 132 od 23.03.2015.

Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/15, strana: 196 od 23.03.2015.

Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i veze

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 110 od 26.02.2015.

Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/15, strana: 196 od 23.03.2015.

Rešenja o davanju saglasnosti na programe upravljanja spomenikom prirode

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/15, strana: 125 od 09.03.2015.

Rešenja o dodeli novčanih nagrada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 105 od 26.02.2015.

Rešenja o imenovanjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/15, strana: 122 od 09.03.2015.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 107 od 26.02.2015.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/15, strana: 131 od 23.03.2015.

Rešenje Gradske uprave za saobraćaj i veze

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/15, strana: 117 od 03.03.2015.

Rešenje o davanju saglasnosti na Program javne higijene za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 104 od 26.02.2015.

Rešenje o imenovanju koordinatora i članova Mobilnog tima za inkluziju Roma

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/14, strana: 312 od 30.04.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 66/14, strana: 1512 od 19.12.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 113 od 26.02.2015.

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu i izbeglica, nabavkom građevinskog materijala

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/15, strana: 74 od 13.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 112 od 26.02.2015.

Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za zaštitu od požara strnih useva i žetve u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 106 od 26.02.2015.

Rešenje o obrazovanju Saveta za poljoprivredu grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/15, strana: 123 od 09.03.2015.

Rešenje o obrazovanju Saveta za turizam grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/15, strana: 122 od 09.03.2015.

Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 90 od 26.02.2015.

Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za potrebe direktnih korisnika budžeta grada Novog Sada u 2015. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 100 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/15, strana: 141 od 23.03.2015.

Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo" Novi Sad za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 87 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/15, strana: 128 od 09.03.2015.

Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2015. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/15, strana: 92 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/15, strana: 199 od 23.03.2015.

Uputstvo za izvršenje budžeta grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/15, strana: 143 od 23.03.2015.

Finansijski plan Direkcije za robne rezeve grada Kragujevca za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/15, strana: 5 od 13.02.2015.

Odluka o Gradskim upravama grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/12, strana: 2 od 09.11.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/13, strana: 43 od 22.11.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 26 od 27.02.2015.

Odluka o Gradskim upravama grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 26 od 27.02.2015.

Odluka o izradi Generalnog urbanističkog plana "Kragujevac 2025"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 2 od 27.02.2015.

Odluka o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku legalizacije objekata

"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/13, strana: 58 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/14, strana: 169 od 06.06.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 57 od 27.02.2015.

Odluka o merilima za utvrđivanje cene za otuđenje, zakupnine i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

PRESTAJE DA VAŽI - sa 6/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 73 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 15 od 27.02.2015.

Odluka o načinu utvrđivanja cene za otuđenje, zakupnine i doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 15 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/15, strana: 11 od 19.03.2015.

Odluka o organizaciji i radu stručne službe za skupštinske poslove

"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/04, strana: 304 od 26.11.2004.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 64 od 27.02.2015.

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Preduzeće za izgradnju grada Kragujevca" (prečišćen tekst - sa 27/13)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/05, strana: 29 od 18.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/06, strana: 135 od 18.12.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 14 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 13 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/11, strana: 47 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 93 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 31 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 17/13, strana: 10 od 12.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 103 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/13, strana: 8 od 23.08.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 167 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 54 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 57 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 64 od 27.02.2015.

Odluka o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 25 od 27.02.2015.

Odluka o raspisivanju javnog oglasa za načelnike gradskih uprava

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/15, strana: 1 od 12.03.2015.

Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Kragujevca za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 73 od 27.02.2015.

Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 1 od 27.02.2015.

Pravilnik o uslovima za postavljanje objekata na javnim površinama

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/09, strana: 1 od 12.03.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/09, strana: 97 od 08.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/09, strana: 3 od 26.06.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/10, strana: 4 od 08.03.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/10, strana: 13 od 26.03.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/10, strana: 60 od 08.04.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/10, strana: 2 od 13.04.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/10, strana: 3 od 30.07.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/10, strana: 1 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/11, strana: 7 od 15.03.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/11, strana: 6 od 25.03.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 50 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/11, strana: 7 od 01.09.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/12, strana: 8 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/13, strana: 4 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 39 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/14, strana: 1 od 08.07.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/15, strana: 6 od 19.03.2015.

Program obeležavanja Sretenja - Dana državnosti Srbije u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/15, strana: 11 od 13.02.2015.

Program obrazovanja gradskih robnih rezervi u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/15, strana: 1 od 13.02.2015.

Program raspodele sredstava udruženjima / organizacijama u oblasti socijalne zaštite za 2015. godinu na teritoriji grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 12 od 26.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/15, strana: 9 od 13.02.2015.

Program raspodele sredstava zdravstvenim ustanovama na teritoriji grada Kragujevca za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 10 od 26.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/15, strana: 8 od 13.02.2015.

Program rasporeda sredstava za rad Kancelarije za mlade u 2015. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/15, strana: 3 od 06.02.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/15, strana: 5 od 19.03.2015.

Program unapređenja socijalne zaštite za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/15, strana: 6 od 13.02.2015.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 66 od 27.02.2015.

Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor kandidata za načelnike gradskih uprava

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/15, strana: 7 od 12.03.2015.

Rešenje o obrazovanju Komisije za rešavanje u upravnom postupku u drugom stepenu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/14, strana: 3 od 06.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/15, strana: 120 od 27.02.2015.

Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje "Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja izbeglica"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/15, strana: 9 od 19.03.2015.

Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup kioska i prodajnih pultova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 5/15 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/13, strana: 4 od 11.04.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/15, strana: 15 od 13.02.2015.

Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup kioska i prodajnih pultova

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/15, strana: 15 od 13.02.2015.

Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje i procenu šteta nastalih od posledica poplave na teritoriji grada Kragujevca za vreme proglašene vanredne situacije

"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 72 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/15, strana: 10 od 19.03.2015.

Rešenje o obrazovanju Radnog tima za izradu Akcionog plana realizacije Strategije razvoja turizma grada Kragujevca 2015-2020. godine, za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/15, strana: 31 od 26.01.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/15, strana: 10 od 19.03.2015.

Rešenje o obrazovanju Radnog tima za izradu Lokalnog akcionog plana za mlade

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/15, strana: 8 od 06.02.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/15, strana: 14 od 13.02.2015.

Rešenje o utvrđivanju Cenovnika usluga komunalnog održavanja za 2015. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/15, strana: 13 od 13.02.2015.

Zaključak o ispravci greške u Rešenju Gradskog veća broj 112-297/15-V od dana 09.03.2015. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/15, strana: 5 od 19.03.2015.

Zaključak o pokretanju inicijative za izradu Plana detaljne regulacije "Instituta za strna žita"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/15, strana: 12 od 13.02.2015.

Odluka o donošenju Plana generalne regulacije "Gradnulica" u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 57 od 27.02.2015.

Odluka o Generalnom planu Zrenjanina 2006-2026. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/07, strana: 251 od 20.12.2007.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/08, strana: 20 od 06.02.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 24/08, strana: 339 od 30.09.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 17/09, strana: 349 od 10.12.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 57 od 27.02.2015.

Odluka o objedinjenoj naplati komunalnih i drugih usluga

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/06, strana: 8 od 20.10.2006.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/10, strana: 79 od 01.04.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/11, strana: 430 od 20.09.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 53 od 27.02.2015.

Odluka o objedinjenoj naplati komunalnih i drugih usluga

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 53 od 27.02.2015.

Odluka o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/10, strana: 197 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/11, strana: 62 od 07.04.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/11, strana: 675 od 29.12.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 351 od 12.07.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 830 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 81 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 198 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 521 od 17.10.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 898 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 122 od 27.02.2015.

Odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 791 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 123 od 27.02.2015.

Odluka o uređivanju građevinskog zemljišta i kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/10, strana: 63 od 01.04.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/10, strana: 92 od 27.04.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/11, strana: 19 od 18.02.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/11, strana: 139 od 02.06.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/11, strana: 429 od 20.09.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/11, strana: 481 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/14, strana: 19 od 18.02.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 199 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 418 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 43 od 27.02.2015.

Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 43 od 27.02.2015.

Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 126 od 27.02.2015.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 126 od 27.02.2015.

Odluka o osnivanju Turističke organizacije grada Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 1/10, strana: 12 od 18.01.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/10, strana: 14 od 22.12.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/14, strana: 25 od 20.02.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/15, strana: 90 od 02.03.2015.

Odluka o osnivanju ustanove Savremena galerija Subotica - Kortars Galeria Szabadka - Suvremena galerija Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 8/92
"Službeni list grada Subotice", broj 5/00
"Službeni list grada Subotice", broj 4/01
"Službeni list grada Subotice", broj 27/05 od 02.12.2005.
"Službeni list grada Subotice", broj 50/12, strana: 31 od 30.10.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 53/12, strana: 24 od 03.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/15, strana: 91 od 02.03.2015.

Odluka o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 40/13, strana: 8 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/14, strana: 158 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/15, strana: 101 od 02.03.2015.

Odluka o preuzimanju osnivačkih prava

"Službeni list grada Subotice", broj 7/15, strana: 90 od 02.03.2015.

Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2015. godinu za grad Suboticu

"Službeni list grada Subotice", broj 7/15, strana: 53 od 02.03.2015.

Odluka o usvajanju Sporazuma o decentralizovanoj saradnji između grada Bresta u Republici Belorusiji i grada Subotice u Republici Srbiji

"Službeni list grada Subotice", broj 7/15, strana: 91 od 02.03.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/15, strana: 2 od 16.03.2015.

Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Subotice", broj 7/15, strana: 37 od 02.03.2015.

Odluka o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (prečišćen tekst - sa 29/12)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 29/12, strana: 1 od 04.05.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 36/12, strana: 74 od 18.06.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/15, strana: 37 od 02.03.2015.

Pravila Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda Grada Subotice (prečišćen tekst - sa 21/13)

"Službeni list grada Subotice", broj 21/13, strana: 1 od 10.07.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 58 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/15, strana: 2 od 16.03.2015.

Pravilnik o merama u slučaju docnje korisnika sredstava Fonda

"Službeni list grada Subotice", broj 9/15, strana: 2 od 26.03.2015.

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na obezbeđenje učešća za bankarski stambeni kredit (prečišćen tekst - sa 45/14)

"Službeni list grada Subotice", broj 21/13, strana: 4 od 10.07.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/14, strana: 1 od 28.01.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 28/14, strana: 8 od 06.08.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 35/14, strana: 1 od 06.10.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 43/14, strana: 243 od 28.11.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 45/14, strana: 301 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 9/15, strana: 1 od 26.03.2015.

Program korišćenja sredstava Fonda za zaštitu životne sredine Grada Subotice za 2015. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 7/15, strana: 93 od 02.03.2015.

Rešenja o davanju saglasnosti (Skupština grada Subotice)

"Službeni list grada Subotice", broj 7/15, strana: 95 od 02.03.2015.

Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća

"Službeni list grada Subotice", broj 7/15, strana: 46 od 02.03.2015.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 7/15, strana: 49 od 02.03.2015.

Rešenje o razrešenju i imenovanju

"Službeni list grada Subotice", broj 8/15, strana: 1 od 16.03.2015.