DNEVNO AŽURNI PROPISI SLUŽBENIH GLASILA REPUBLIKE SRBIJE

NOVOOBJAVLJENI PROPISI U SLUŽBENIM GLASILIMA DO GODINE

SLUŽBENA GLASILA GRADOVA I OPŠTINA U SRBIJI
Beograd
Niš
Novi Sad
Subotica
Kragujevac
Ada
Apatin
Aranđelovac
Arilje
Alibunar
Bački Petrovac
Batočina
Bela Crkva
Bečej
Bujanovac
Čačak
Čajetina
Ćuprija
Despotovac
G. Milanovac
Inđija
Ivanjica
Jagodina
Kanjiža
Kikinda
Knić
Kraljevo
Kruševac
Kula
Kuršumlija
Lapovo
Lazarevac
Leposavić
Leskovac
Loznica
Negotin
Nova Crnja
Nova Varoš
Novi Bečej
Novi Pazar
Obrenovac
Osečina
Paraćin
Pančevo
Petrovac na Mlavi
Požarevac
Prijepolje
Prokuplje
Rača
Raška
Ruma
Senta
Smederevo
Soko Banja
Sombor
Srbac
Sremska Mitrovica
Smed. Palanka
Srbobran
Surdulica
Svilajnac
Šabac
Temerin
Ub
Užice
Valjevo
Vranje
Vrbas
Vrnjačka Banja
Vršac
Zaječar
Zrenjanin
Žabari
Žitište

Odluka o tehničkim pravilima za gradnju brodova unutrašnje plovidbe

PRESTAJE DA VAŽI - sa 30/15 i 35/18 - ZAMENJENA PRAVILNICIMA
"Službeni list SRJ", broj 20/95, strana: 9 od 21.04.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 35 od 27.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 35/18, strana: 36 od 09.05.2018.

Zakon o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/18 - osim odredaba čl. 8-10 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 41/96, strana: 2 od 06.09.1996.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 7/05, strana: 1 od 18.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 30 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 36/18, strana: 17 od 10.05.2018.

Zakon o vojnim školama i vojnim naučnoistraživačkim ustanovama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/18 - osim odredaba čl. 126-150. koje ostaju na snazi do donošenja određenog propisa (videti član 82. novog zakona) - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 80/94, strana: 959 od 04.11.1994.
"Službeni list SRJ", broj 85/94, strana: 1310 od 02.12.1994.
"Službeni list SRJ", broj 74/99, strana: 42 od 25.12.1999.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 44/05, strana: 1 od 22.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 36/18, strana: 3 od 10.05.2018.

Indeksi potrošačkih cena za april 2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 37/18, strana: 62 od 11.05.2018.

Kadrovska rešenja - rešenje o razrešenju predsednika Privremenog organa opštine Gora

"Službeni glasnik RS", broj 37/18, strana: 33 od 11.05.2018.

Lista biocidnih proizvoda upisanih u Registar biocidnih proizvoda u 2017. godini

"Službeni glasnik RS", broj 35/18, strana: 473 od 09.05.2018.

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 36/18, strana: 61 od 10.05.2018.

Obaveštenje o stupanju sporazuma na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/18, strana: 9 od 03.05.2018.

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 34/18, strana: 4 od 04.05.2018.

Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 37/18, strana: 40 od 11.05.2018.

Odluka o tehničkim pravilima za gradnju brodova unutrašnje plovidbe

PRESTAJE DA VAŽI - sa 30/15 i 35/18 - ZAMENJENA PRAVILNICIMA
"Službeni list SRJ", broj 20/95, strana: 9 od 21.04.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 30/15, strana: 35 od 27.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 35/18, strana: 36 od 09.05.2018.

Odluka o uslovima i načinu rada deviznog tržišta

"Službeni glasnik RS", broj 10/11, strana: 16 od 18.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 109/12, strana: 15 od 16.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 154 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 19 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 17/16, strana: 24 od 29.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 47 od 10.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 82/17, strana: 88 od 08.09.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 37/18, strana: 41 od 11.05.2018.

Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu

"Službeni glasnik RS", broj 31/12, strana: 43 od 12.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 71/13, strana: 75 od 09.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 256 od 08.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 81 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 102/15, strana: 66 od 11.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 37/18, strana: 45 od 11.05.2018.

Odluka o utvrđivanju stepena rizika izdavaoca dužničkih dugoročnih hartija od vrednosti u koje rezidenti mogu da ulažu u inostranstvu

"Službeni glasnik RS", broj 85/11, strana: 30 od 16.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 37/18, strana: 45 od 11.05.2018.

ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj Už-738/2014 i izdvojeno mišljenje sudije

"Službeni glasnik RS", broj 34/18, strana: 96 od 04.05.2018.

OGLASNI DEO - Javni konkursi - Pravosuđe

"Službeni glasnik RS", broj 37/18, strana: 2 od 11.05.2018.

Poseban kolektivni ugovor za državne organe

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 105 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 22 od 09.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 20/18, strana: 58 od 16.03.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 34/18, strana: 108 od 04.05.2018.

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnim školama u području rada elektrotehnika

"Prosvetni glasnik", broj 16/15, strana: 14 od 28.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 10/16, strana: 272 od 15.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 11/17, strana: 187 od 26.12.2017.
"Prosvetni glasnik", broj 4/18, strana: 21 od 15.05.2018.

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnim školama u području rada mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 17/15, strana: 71 od 28.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 7/16, strana: 5 od 10.06.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 4/17, strana: 661 od 08.06.2017.
"Prosvetni glasnik", broj 5/17, strana: 447 od 12.06.2017.
"Prosvetni glasnik", broj 11/17, strana: 196 od 26.12.2017.
"Prosvetni glasnik", broj 4/18, strana: 6 od 15.05.2018.

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/18 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 26/08, strana: 17 od 14.03.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 34/18, strana: 86 od 04.05.2018.

Pravilnik o granicama sadržaja radionuklida u vodi za piće, životnim namirnicama, stočnoj hrani, lekovima, predmetima opšte upotrebe, građevinskom materijalu i drugoj robi koja se stavlja u promet

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/18 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 86/11, strana: 31 od 18.11.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 97/13, strana: 85 od 06.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 36/18, strana: 54 od 10.05.2018.

Pravilnik o letačkom osoblju

"Službeni glasnik RS", broj 33/13, strana: 40 od 10.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 129 od 10.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 37/18, strana: 45 od 11.05.2018.

Pravilnik o merama za suzbijanje i iskorenjivanje salmoneloze pernate živine

"Službeni list SFRJ", broj 6/88, strana: 160 od 22.01.1988.
"Službeni glasnik RS", broj 7/10, strana: 93 od 19.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 36/18, strana: 41 od 10.05.2018.

Pravilnik o merama za suzbijanje i iskorenjivanje tifusa živine

"Službeni list SFRJ", broj 6/88, strana: 159 od 22.01.1988.
"Službeni glasnik RS", broj 7/10, strana: 93 od 19.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 36/18, strana: 41 od 10.05.2018.

Pravilnik o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov

"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 30 od 10.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 34/18, strana: 91 od 04.05.2018.

Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 6/14, strana: 1 od 06.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 11/15, strana: 497 od 24.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 1/16, strana: 147 od 18.02.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 5/16, strana: 1 od 05.05.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 10/16, strana: 5 od 15.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 4/17, strana: 325 od 08.06.2017.
"Prosvetni glasnik", broj 4/17, strana: 593 od 08.06.2017.
"Prosvetni glasnik", broj 1/18, strana: 296 od 18.01.2018.
"Prosvetni glasnik", broj 4/18, strana: 1 od 15.05.2018.

Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada - trgovina, ugostiteljstvo i turizam - oblast trgovina

"Prosvetni glasnik", broj 17/93, strana: 21 od 18.08.1993.
"Prosvetni glasnik", broj 16/13, strana: 1 od 26.09.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 16/13, strana: 118 od 26.09.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 7/16, strana: 1 od 10.06.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 4/18, strana: 3 od 15.05.2018.

Pravilnik o nastavom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada tekstilstvo i kožarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 7/15, strana: 1169 od 06.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 12/15, strana: 1 od 25.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 5/17, strana: 348 od 12.06.2017.
"Prosvetni glasnik", broj 4/18, strana: 2 od 15.05.2018.

Pravilnik o Nomenklaturi laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/18 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 59/12, strana: 3 od 15.06.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 56 od 17.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 34/18, strana: 5 od 04.05.2018.

Pravilnik o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija

"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 26 od 14.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 83 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 15 od 08.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 44/17, strana: 50 od 09.05.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 36/18, strana: 53 od 10.05.2018.

Pravilnik o sadržaju i obrascu licence nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

"Službeni glasnik RS", broj 36/18, strana: 39 od 10.05.2018.

Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 31 od 26.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 49/16, strana: 122 od 31.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 107/16, strana: 394 od 29.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 46/17, strana: 21 od 12.05.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 114/17, strana: 26 od 20.12.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 20/18, strana: 35 od 16.03.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 36/18, strana: 52 od 10.05.2018.

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada elektrotehnika

"Prosvetni glasnik", broj 8/15, strana: 41 od 13.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 550 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 4 od 13.03.2017.
"Prosvetni glasnik", broj 8/17, strana: 3 od 30.08.2017.
"Prosvetni glasnik", broj 4/18, strana: 5 od 15.05.2018.

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada mašinstvo i obrada metala

"Prosvetni glasnik", broj 16/15, strana: 195 od 28.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 546 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 13/16, strana: 9 od 06.12.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 3 od 13.03.2017.
"Prosvetni glasnik", broj 3/17, strana: 3 od 01.06.2017.
"Prosvetni glasnik", broj 8/17, strana: 2 od 30.08.2017.
"Prosvetni glasnik", broj 4/18, strana: 4 od 15.05.2018.

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada šumarstvo i obrada drveta

"Prosvetni glasnik", broj 16/15, strana: 184 od 28.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 545 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 5 od 13.03.2017.
"Prosvetni glasnik", broj 4/18, strana: 5 od 15.05.2018.

Pravilnik o tehničkim pravilima za čamce, ploveća tela i plutajuće objekte

"Službeni glasnik RS", broj 35/18, strana: 36 od 09.05.2018.

Pravilnik o tehničko-tehnološkim postupcima za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa i kriterijumima koje treba da ispune sredstva za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/18 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 26/08, strana: 12 od 14.03.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 13/10, strana: 104 od 12.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 23/15, strana: 46 od 02.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 34/18, strana: 88 od 04.05.2018.

Pravilnik o usklađenim iznosima ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, kao uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/18 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 104/17, strana: 129 od 22.11.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 36/18, strana: 41 od 10.05.2018.

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela

"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 25 od 09.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 67 od 22.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 20/18, strana: 53 od 16.03.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 34/18, strana: 90 od 04.05.2018.

Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 155 od 26.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 49/16, strana: 122 od 31.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 107/16, strana: 393 od 29.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 46/17, strana: 20 od 12.05.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 114/17, strana: 26 od 20.12.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 36/18, strana: 52 od 10.05.2018.

Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju kvalifikovani elektronski sertifikati

"Službeni glasnik RS", broj 34/18, strana: 86 od 04.05.2018.

Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjavaju prostorije za zadržavanje lica

"Službeni glasnik RS", broj 34/18, strana: 85 od 04.05.2018.

Pravilnik o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje infekcija živine određenim serotipovima salmonela

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/18 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 7/10, strana: 93 od 19.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 76/10, strana: 21 od 22.10.2010.

Rešenja Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 36/18, strana: 59 od 10.05.2018.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 37/18, strana: 35 od 11.05.2018.

Rešenja o dodeli novčanih nagrada za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 36/18, strana: 37 od 10.05.2018.

Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Kladovo)

"Službeni glasnik RS", broj 37/18, strana: 62 od 11.05.2018.

Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Kragujevac, Sombor)

"Službeni glasnik RS", broj 36/18, strana: 62 od 10.05.2018.

Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 37/18, strana: 36 od 11.05.2018.

Rešenje o davanju saglasnosti na program rada

"Službeni glasnik RS", broj 34/18, strana: 4 od 04.05.2018.

Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Pančevo)

"Službeni glasnik RS", broj 34/18, strana: 110 od 04.05.2018.

Rešenje o imenovanju javnog beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 36/18, strana: 61 od 10.05.2018.

Rešenje o izdavanju licence za obavljanje nuklearne aktivnosti

"Službeni glasnik RS", broj 36/18, strana: 58 od 10.05.2018.

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 34/18, strana: 4 od 04.05.2018.

Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 36/18, strana: 39 od 10.05.2018.

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti odbrane, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/18, strana: 6 od 03.05.2018.

Statut Javne medijske ustanove "Radio-televizija Vojvodine"

"Službeni glasnik RS", broj 3/15, strana: 106 od 14.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 34/18, strana: 107 od 04.05.2018.

Strategija mreža nove generacije do 2023. godine

"Službeni glasnik RS", broj 33/18, strana: 3 od 03.05.2018.

Ukaz o odlikovanju

"Službeni glasnik RS", broj 36/18, strana: 35 od 10.05.2018.

Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/18 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 18/18, strana: 4 od 09.03.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 37/18, strana: 3 od 11.05.2018.

Uredba o uslovima privlačenja direktnih investicija

"Službeni glasnik RS", broj 37/18, strana: 3 od 11.05.2018.

Uredba o uslovima za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja

"Službeni glasnik RS", broj 37/18, strana: 13 od 11.05.2018.

Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 100/16, strana: 3 od 13.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 6 od 20.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 104/17, strana: 122 od 22.11.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 37/18, strana: 22 od 11.05.2018.

Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 26/16, strana: 3 od 10.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 100/16, strana: 4 od 13.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 104/17, strana: 121 od 22.11.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 37/18, strana: 22 od 11.05.2018.

Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2018. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 35/18, strana: 1 od 09.05.2018.

Zakon o Bezbednosno-informativnoj agenciji

"Službeni glasnik RS", broj 42/02, strana: 17 od 19.07.2002.
"Službeni glasnik RS", broj 111/09, strana: 35 od 29.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 99 od 27.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 3 od 29.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 36/18, strana: 33 od 10.05.2018.

Zakon o odbrani

"Službeni glasnik RS", broj 116/07, strana: 3 od 11.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 88/09, strana: 3 od 28.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 88/09, strana: 35 od 28.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 13 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 10/15, strana: 3 od 29.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 36/18, strana: 11 od 10.05.2018.

Zakon o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/18 - osim odredaba čl. 8-10 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 41/96, strana: 2 od 06.09.1996.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 7/05, strana: 1 od 18.02.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 85/05, strana: 30 od 06.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 36/18, strana: 17 od 10.05.2018.

Zakon o proizvodnji i prometu naoružanja o vojne opreme

"Službeni glasnik RS", broj 36/18, strana: 17 od 10.05.2018.

Zakon o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 88/09, strana: 31 od 28.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 36/18, strana: 27 od 10.05.2018.

Zakon o vojnim školama i vojnim naučnoistraživačkim ustanovama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/18 - osim odredaba čl. 126-150. koje ostaju na snazi do donošenja određenog propisa (videti član 82. novog zakona) - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 80/94, strana: 959 od 04.11.1994.
"Službeni list SRJ", broj 85/94, strana: 1310 od 02.12.1994.
"Službeni list SRJ", broj 74/99, strana: 42 od 25.12.1999.
"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 44/05, strana: 1 od 22.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 36/18, strana: 3 od 10.05.2018.

Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi

"Službeni glasnik RS", broj 88/09, strana: 9 od 28.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 95/10, strana: 8 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 36/18, strana: 30 od 10.05.2018.

Zakon o vojnom obrazovanju

PAŽNJA - primenjuje se od 1. septembra 2018. godine
"Službeni glasnik RS", broj 36/18, strana: 3 od 10.05.2018.

Zakon o Vojsci Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 116/07, strana: 17 od 11.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 88/09, strana: 5 od 28.10.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 246 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 10/15, strana: 10 od 29.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 80 od 23.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 36/18, strana: 13 od 10.05.2018.

Konkursi i javni konkursi za dodelu sredstava iz budžeta APV u 2018. godini

"Službeni list APV", broj 23/18, strana: 1110 od 09.05.2018.

Konkursi i javni konkursi za dodelu sredstava za projekte iz budžeta APV u 2018. godini

"Službeni list APV", broj 22/18, strana: 758 od 08.05.2018.

Odluka o prestanku mandata zamenika člana Pokrajinske izborne komisije

"Službeni list APV", broj 23/18, strana: 1107 od 09.05.2018.

Odluke i rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 23/18, strana: 1106 od 09.05.2018.

Pokrajinska skupštinska odluka o osnivanju Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode

"Službeni list APV", broj 2/10, strana: 250 od 26.02.2010.
"Službeni list APV", broj 23/18, strana: 1085 od 09.05.2018.

Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini

"Službeni list APV", broj 18/18, strana: 639 od 04.04.2018.
"Službeni list APV", broj 21/18, strana: 720 od 25.04.2018.

Pravilnik o izgledu "Službenog lista Autonomne pokrajine Vojvodine"

"Službeni list APV", broj 31/17, strana: 1276 od 28.06.2017.
"Službeni list APV", broj 22/18, strana: 747 od 08.05.2018.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 21/18, strana: 729 od 25.04.2018.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 22/18, strana: 756 od 08.05.2018.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 22/18, strana: 755 od 08.05.2018.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 21/18, strana: 726 od 25.04.2018.

Rešenja o odobravanju udžbenika

"Službeni list APV", broj 22/18, strana: 757 od 08.05.2018.

Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 23/18, strana: 1108 od 09.05.2018.

Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 21/18, strana: 730 od 25.04.2018.

Rešenje o obrazovanju ispitnih odbora za polaganje pravosudnog ispita

"Službeni list APV", broj 21/18, strana: 731 od 25.04.2018.

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 22/18, strana: 756 od 08.05.2018.

Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 32/18, strana: 22 od 27.04.2018.

Odluka o budžetu gradske opštine Stari grad za 2018. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 104/17, strana: 40 od 26.12.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/18, strana: 4 od 27.04.2018.

Odluka o izboru člana Veća gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 32/18, strana: 20 od 27.04.2018.

Odluka o načinu, merilima i kriterijumima za finansiranje sportski programa i projekata iz budžeta gradske opštine Voždovac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 32/18 - Odlukom o stavljanju van snage Odluke
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 10 od 12.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/15, strana: 23 od 17.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 6 od 08.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/18, strana: 1 od 27.04.2018.

Odluka o pokretanju postupka za izradu Programa gasifikacije na teritoriji gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 32/18, strana: 21 od 27.04.2018.

Odluka o stalnim manifestacijama u oblasti sporta od značaja za Gradsku opštinu Voždovac

PRESTAJE DA VAŽI - sa 32/18 - Odlukom o stavljanju van snage Odluke
"Službeni list grada Beograda", broj 33/15, strana: 22 od 17.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/15, strana: 6 od 08.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 107/16, strana: 22 od 18.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/18, strana: 1 od 27.04.2018.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 105/17, strana: 75 od 26.12.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/18, strana: 22 od 27.04.2018.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 32/18, strana: 21 od 27.04.2018.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 32/18, strana: 1 od 27.04.2018.

Rešenja o imenovanjima, razrešenjima, izboru i utvrđivanju prestanka funkcije (GO Rakovica)

"Službeni list grada Beograda", broj 32/18, strana: 3 od 27.04.2018.

Rešenja o prestanku funkcija članovima Veća gradske opštine Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 32/18, strana: 20 od 27.04.2018.

Rešenja o utvrđivanju prestanka funkcije i izboru člana Veća Gradske opštine Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 32/18, strana: 21 od 27.04.2018.

Odluka o postavljanju biste Momčila Tapavice u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/18, strana: 2645 od 14.05.2018.

Odluka o sprovođenju programa stručne prakse na teritoriji grada Novog Sada u 2018. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/18, strana: 2582 od 27.04.2018.

Odluka o uspostavljanju prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/18, strana: 2571 od 27.04.2018.

Plan detaljne regulacije dela sportskog centra "Sajmište" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/18, strana: 2620 od 14.05.2018.

Plan generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 40/11, strana: 1087 od 31.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/12, strana: 1107 od 15.08.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 440 od 13.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 27/15, strana: 1001 od 16.06.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/15, strana: 1597 od 26.09.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/15, strana: 2203 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/16, strana: 145 od 12.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/18, strana: 2634 od 15.05.2018.

Program investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Doma zdravlja "Novi Sad" Novi Sad za 2018. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 8/18, strana: 196 od 02.03.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/18, strana: 2601 od 08.05.2018.

Program prevencije hroničnih nezaraznih bolesti za 2018. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/18, strana: 2596 od 08.05.2018.

Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/18, strana: 2599 od 08.05.2018.

Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/18, strana: 2590 od 27.04.2018.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća, ustanova i udruženja

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/18, strana: 2646 od 14.05.2018.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/18, strana: 2646 od 14.05.2018.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/18, strana: 2573 od 27.04.2018.

Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i obrazovanjima komisija i radnih tela

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/18, strana: 2596 od 08.05.2018.

Rešenje o davanju saglasnosti na tekst oglasa

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/18, strana: 2573 od 27.04.2018.

Rešenje o odobravanju drugačijeg završetka radnog vremena u ugostiteljskim objektima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/18, strana: 2595 od 08.05.2018.

Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2018. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/18, strana: 132 od 01.02.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/18, strana: 2572 od 27.04.2018.

Rešenje o Programu otuđenja građevinskog zemljišta za 2018. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/18, strana: 38 od 19.01.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/18, strana: 636 od 02.04.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/18, strana: 2571 od 27.04.2018.

Zaključak o utvrđivanju programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/18, strana: 2574 od 27.04.2018.

Odluka o držanju i zaštiti domaćih životinja na teritoriji grada Kragujevca (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/13, strana: 54 od 06.12.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 58 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 167 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 55 od 07.04.2017.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/18, strana: 21 od 27.04.2018.

Odluka o javnim parkiralištima (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/11, strana: 31 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 62 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 109 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/15, strana: 160 od 10.06.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 14 od 04.09.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 14/17, strana: 311 od 14.06.2017.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/18, strana: 19 od 27.04.2018.

Odluka o javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/06, strana: 1 od 23.05.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 28 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 53 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 21 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 54 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 103 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 51 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 59 od 07.04.2017.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/18, strana: 15 od 27.04.2018.

Odluka o komunalnom redu (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 88 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 50 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 64 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 51 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 155 od 26.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/15, strana: 78 od 25.12.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 97 od 29.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 40 od 07.04.2017.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/18, strana: 19 od 27.04.2018.

Odluka o održavanju čistoće (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 36 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 58 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 20 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/11, strana: 31 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 46 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 32 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 37 od 07.04.2017.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/18, strana: 18 od 27.04.2018.

Odluka o organizovanju Đurđevdanskog karnevala

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/18, strana: 1 od 20.04.2018.

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac (prečišćen tekst - sa 13/18)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/89
"Službeni list grada Kragujevca", broj 21/91
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/95
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/03, strana: 134 od 13.10.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/05, strana: 13 od 25.01.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 30 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/11, strana: 19 od 25.02.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 31 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 42/12, strana: 28 od 09.11.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/13, strana: 36 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/13, strana: 27 od 29.03.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/13, strana: 1 od 27.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/13, strana: 163 od 25.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 27/13, strana: 10 od 31.10.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 52 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/15, strana: 13 od 04.09.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 24/16, strana: 3 od 22.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/16, strana: 1 od 02.09.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/16, strana: 226 od 18.10.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/18, strana: 12 od 27.04.2018.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/18, strana: 3 od 15.05.2018.

Odluka o pijacama (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/98
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/99
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 37 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/09, strana: 41 od 27.02.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 54 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 21 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/11, strana: 32 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 52 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 94 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 39 od 07.04.2017.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/18, strana: 17 od 27.04.2018.

Odluka o preuzimanju prava i dužnosti osnivača nad ustanovom Spomen park "Kragujevački oktobar" u Kragujevcu (prečišćen tekst - sa 33/09)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/94
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/05 od 14.03.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/05 od 22.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 35 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/09, strana: 4 od 10.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/10, strana: 27 od 24.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/18, strana: 6 od 27.04.2018.

Odluka o prihvatanju predloga o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Kragujevca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 11/18 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/18, strana: 20 od 23.02.2018.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/18, strana: 43 od 27.04.2018.

Odluka o prihvatanju predloga za donošenje Poslovnika Skupštine grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/18, strana: 43 od 27.04.2018.

Odluka o priznanjima grada Kragujevca (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/05, strana: 2 od 28.04.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 64 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 1 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/18, strana: 8 od 27.04.2018.

Odluka o sahranjivanju i grobljima (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/94
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/98
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 35 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 24 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 54 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 126 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 51 od 07.04.2017.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/18, strana: 20 od 27.04.2018.

Odluka o uslovima i načinu obavljanja komunalne delatnosti dimničarskih usluga (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/98
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 33 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 18 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 48 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 59 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 50 od 07.04.2017.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/18, strana: 22 od 27.04.2018.

Odluka o visini novčanog dela Godišnje nagrade grada Kragujevca - Đurđevdanske nagrade za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/18, strana: 1 od 20.04.2018.

Odluke i zaključci o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/18, strana: 15 od 15.05.2018.

Odluke o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova i preduzeća

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/18, strana: 2 od 20.04.2018.

Odluke o davanju saglasnosti na odluke, rešenja i akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/18, strana: 9 od 27.04.2018.

Odluke o dodeli godišnjih nagrada grada Kragujevca - Đurđevdanske nagrade za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/18, strana: 2 od 27.04.2018.

Odluke o dodeli plaketa Svetog Đorđa

"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/18, strana: 1 od 15.05.2018.

Odluke o dodeli zvanja Zaslužni građanin grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/18, strana: 1 od 27.04.2018.

Odluke o podizanju spomenika

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/18, strana: 42 od 27.04.2018.

Operativni plan za odbranu od poplava na teritoriji grada Kragujevca za vode II reda za 2018. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/18, strana: 45 od 27.04.2018.

Plan detaljne regulacije "Crveni krst" uz ulicu Svetozara Markovića u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/18, strana: 1 od 27.04.2018.

Plan detaljne regulacije "Denino brdo, potez između ulica Božidara Maslarića i Belodrimske" u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/18, strana: 158 od 27.04.2018.

Plan generalne regulacije "Naselja 22. decembar, Ilina voda i Ilićevo"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/18, strana: 25 od 27.04.2018.

Plan generalne regulacije "Naselja Aerodrom"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/18, strana: 86 od 27.04.2018.

Poslovnik o radu Žalbene komisije

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/18, strana: 10 od 20.04.2018.

Program energetske efikasnosti grada Kragujevca za period 2018-2020 godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/18, strana: 91 od 27.04.2018.

Program obeležavanja Dana Grada 6. maja 2018. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/18, strana: 3 od 20.04.2018.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/18, strana: 13 od 19.01.2018.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/18, strana: 61 od 13.02.2018.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/18, strana: 339 od 27.04.2018.

Program rasporeda sredstava za finansiranje razvoja kulture u gradu Kragujevcu u 2018. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/18, strana: 2 od 19.01.2018.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/18, strana: 22 od 19.01.2018.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/18, strana: 339 od 27.04.2018.

Program sprovođenja društvene brige za zdravlje na teritoriji grada Kragujevca za 2018. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/18, strana: 9 od 19.01.2018.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/18, strana: 17 od 15.05.2018.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/18, strana: 309 od 27.04.2018.

Rešenja o imenovanjima i rezrešenjima članova školskih odbora u školama u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/18, strana: 311 od 27.04.2018.

Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i obrazovanjima komisija i tela

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/18, strana: 8 od 20.04.2018.

Rešenje o finansiranju i sufinansiranju projekata programa i manifestacija u kulturi iz budžeta grada Kragujevca za 2018. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 37/17, strana: 56 od 29.12.2017.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/18, strana: 341 od 27.04.2018.

Zaključci o pokretanju inicijativa za izradu izmena planova regulacije

"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/18, strana: 19 od 15.05.2018.

Pravilnik o sufinansiranju aktivnosti stručnog usavršavanja učenika srednjih škola i studenata

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/18, strana: 187 od 04.05.2018.

svenska casino spel