DNEVNO AŽURNI PROPISI SLUŽBENIH GLASILA REPUBLIKE SRBIJE

NOVOOBJAVLJENI PROPISI U SLUŽBENIM GLASILIMA DO GODINE

SLUŽBENA GLASILA GRADOVA I OPŠTINA U SRBIJI
Beograd
Niš
Novi Sad
Subotica
Kragujevac
Ada
Apatin
Aranđelovac
Arilje
Alibunar
Bački Petrovac
Batočina
Bela Crkva
Bečej
Bujanovac
Čačak
Čajetina
Ćuprija
Despotovac
G. Milanovac
Inđija
Ivanjica
Jagodina
Kanjiža
Kikinda
Knić
Kraljevo
Kruševac
Kula
Kuršumlija
Lapovo
Lazarevac
Leposavić
Leskovac
Loznica
Negotin
Nova Crnja
Nova Varoš
Novi Bečej
Novi Pazar
Obrenovac
Osečina
Paraćin
Pančevo
Petrovac na Mlavi
Požarevac
Prijepolje
Prokuplje
Rača
Raška
Ruma
Senta
Smederevo
Soko Banja
Sombor
Srbac
Sremska Mitrovica
Smed. Palanka
Srbobran
Surdulica
Svilajnac
Šabac
Temerin
Ub
Užice
Valjevo
Vranje
Vrbas
Vrnjačka Banja
Vršac
Zaječar
Zrenjanin
Žabari
Žitište

Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće

"Službeni list SRJ", broj 42/98, strana: 4 od 28.08.1998.
"Službeni list SRJ", broj 44/99, strana: 19 od 25.06.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 28/19, strana: 114 od 17.04.2019.

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za kakao-proizvode, čokoladne proizvode, proizvode slične čokoladnim i krem-proizvode

"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 1/05, strana: 1 od 07.01.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/19, strana: 3 od 01.04.2019.

Akt o osnivanju Azijske infrastrukturne investicione banke (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/19, strana: 1 od 04.04.2019.

Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra 2018. godine (Narodna banka Srbije)

"Službeni glasnik RS", broj 27/19, strana: 135 od 12.04.2019.

Indeksi potrošačkih cena za mart 2019. godine

"Službeni glasnik RS", broj 27/19, strana: 178 od 12.04.2019.

Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni glasnik RS", broj 23/19, strana: 7 od 29.03.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 29/19, strana: 20 od 19.04.2019.

Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 29/19, strana: 10 od 19.04.2019.

Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 27/19, strana: 6 od 12.04.2019.

Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 26/19, strana: 14 od 05.04.2019.

Katalog udžbenika za srednje škole

"Prosvetni glasnik", broj 9/16, strana: 1 od 01.07.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 5/18, strana: 123 od 31.05.2018.
"Prosvetni glasnik", broj 4/19, strana: 22 od 18.04.2019.

Kolektivni ugovor za Javno preduzeće "Pošta Srbije", Beograd

"Službeni glasnik RS", broj 9/18, strana: 215 od 02.02.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 29/19, strana: 52 od 19.04.2019.

Maloprodajne cene duvanski prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 28/19, strana: 163 od 17.04.2019.

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 25/19, strana: 127 od 03.04.2019.

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 27/19, strana: 181 od 12.04.2019.

Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 3 od 22.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 69/16, strana: 4 od 12.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 6 od 07.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 3 od 21.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 10 od 10.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 26 od 16.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 4 od 28.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 3 od 21.04.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 47/17, strana: 9 od 15.05.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 51/17, strana: 4 od 25.05.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 94/17, strana: 21 od 19.10.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 100/17, strana: 3 od 08.11.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 18/18, strana: 3 od 09.03.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 26/18, strana: 3 od 05.04.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 30 od 20.04.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 31/18, strana: 9 od 27.04.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 57/18, strana: 23 od 25.07.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 76/18, strana: 4 od 12.10.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 81/18, strana: 3 od 26.10.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 83/18, strana: 75 od 29.10.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 86/18, strana: 6 od 09.11.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 17/19, strana: 71 od 14.03.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 25/19, strana: 109 od 03.04.2019.

Odluka o izboru predsednika Komisije za hartije od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 25/19, strana: 109 od 03.04.2019.

Odluka o izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu Strategije niskougljeničnog razvoja sa akcionim planom

"Službeni glasnik RS", broj 62/18, strana: 47 od 10.08.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 26/19, strana: 41 od 05.04.2019.

Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 18/19, strana: 28 od 15.03.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 25/19, strana: 110 od 03.04.2019.

Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja "Nacionalni park Tara"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 28/19 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 48/11, strana: 76 od 01.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 28/19, strana: 155 od 17.04.2019.

Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalni park Kopaonik

"Službeni glasnik RS", broj 28/19, strana: 158 od 17.04.2019.

Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalni park Kopaonik

PRESTAJE DA VAŽI - sa 28/19 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 92/10, strana: 40 od 05.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 28/19, strana: 158 od 17.04.2019.

Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalni park Tara

"Službeni glasnik RS", broj 28/19, strana: 155 od 17.04.2019.

Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalnog parka "Đerdap"

"Službeni glasnik RS", broj 28/19, strana: 151 od 17.04.2019.

Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Park prirode "Šargan - Mokra gora"

"Službeni glasnik RS", broj 27/19, strana: 178 od 12.04.2019.

Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Park prirode "Šargan-Mokra Gora"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/19 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 56/11, strana: 118 od 29.07.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/14, strana: 60 od 29.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 27/19, strana: 180 od 12.04.2019.

Odluka o obrazovanju Koordinacione komisije

"Službeni glasnik RS", broj 83/17, strana: 6 od 15.09.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 106/17, strana: 4 od 24.11.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 26/19, strana: 26 od 05.04.2019.

Odluka o obrazovanju Radne grupe za izmenu propisa o kancelarijskom poslovanju i kategorijama registraturskog materijala sa rokovima čuvanja

"Službeni glasnik RS", broj 15/19, strana: 43 od 08.03.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 29/19, strana: 9 od 19.04.2019.

Odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu Strategije za rešavanje problematičnih kredita

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/19 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 4 od 11.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 13/16, strana: 17 od 19.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 27/19, strana: 5 od 12.04.2019.

Odluka o obrazovanju Radne grupe za realizaciju aktivnosti u vezi sa poveravanjem indirektnog upravljanja programom IPARD

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 24 od 25.01.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 86/18, strana: 65 od 09.11.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 27/19, strana: 6 od 12.04.2019.

Odluka o određivanju matičnih područja za teritoriju opštine Odžaci

"Službeni glasnik RS", broj 28/19, strana: 164 od 17.04.2019.

Odluka o određivanju odgovornih lica i tela za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 26/19 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 101/17, strana: 27 od 10.11.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 68/18, strana: 8 od 07.09.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 3/19, strana: 33 od 18.01.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 26/19, strana: 13 od 05.04.2019.

Odluka o određivanju proizvoda i usluga od posebnog značaja za odbranu Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/08, strana: 10 od 06.06.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 26/19, strana: 11 od 05.04.2019.

Odluka o određivanju velikih tehničkih sistema od značaja za odbranu

"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 3 od 16.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 22 od 17.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 6 od 21.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 53/17, strana: 51 od 30.05.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 26/19, strana: 11 od 05.04.2019.

Odluka o osnivanju Akademije vaspitačko-medicinskih strukovnih studija

"Službeni glasnik RS", broj 26/19, strana: 11 od 05.04.2019.

Odluka o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 28/19, strana: 126 od 17.04.2019.

Odluka o sezonskim carinskim stopama na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/19 - 17. juna 2019. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 27/10, strana: 107 od 28.04.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 97/11, strana: 25 od 21.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 105/15, strana: 7 od 18.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 105/16, strana: 13 od 26.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 27/19, strana: 3 od 12.04.2019.

Odluka o sezonskim stopama carine na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda

PAŽNJA - primenjuje se od 17. juna 2019. godine
"Službeni glasnik RS", broj 27/19, strana: 3 od 12.04.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 29/19, strana: 7 od 19.04.2019.

Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu

PAŽNJA - primenjuje se od 17. juna 2019. godine
"Službeni glasnik RS", broj 27/19, strana: 3 od 12.04.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 29/19, strana: 7 od 19.04.2019.

Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/19 - 17. juna 2019. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 14 od 20.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 57/15, strana: 3 od 29.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 34 od 30.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 60/16, strana: 28 od 30.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 14 od 30.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 108/16, strana: 31 od 29.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 115/17, strana: 18 od 22.12.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 104/18, strana: 37 od 28.12.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 27/19, strana: 3 od 12.04.2019.

Odluka o utvrđivanju manastira Sv. Varvare na Reljinoj gradini za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 26/19, strana: 12 od 05.04.2019.

Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene

"Službeni glasnik RS", broj 28/19, strana: 16 od 17.04.2019.

Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene

PRESTAJE DA VAŽI - sa 28/19 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 18/18, strana: 17 od 09.03.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 28/19, strana: 16 od 17.04.2019.

Odluka o utvrđivanju Spomen parka Popina u Štulcu za znamenito mesto

"Službeni glasnik RS", broj 29/19, strana: 7 od 19.04.2019.

Odluka o utvrđivanju spomenika "Sloboda" na Iriškom vencu za spomenik kulture

"Službeni glasnik RS", broj 26/19, strana: 12 od 05.04.2019.

Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 25/19, strana: 120 od 03.04.2019.

ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-189/2017 i Už-273/2016

"Službeni glasnik RS", broj 25/19, strana: 112 od 03.04.2019.

Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji

"Službeni glasnik RS", broj 29/19, strana: 44 od 19.04.2019.

Pravilnik o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 54 od 01.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 189 od 15.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 11/17, strana: 25 od 17.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 75 od 02.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 29/19, strana: 32 od 19.04.2019.

Pravilnik o Državnom registru postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje

"Službeni glasnik RS", broj 27/19, strana: 127 od 12.04.2019.

Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće

"Službeni list SRJ", broj 42/98, strana: 4 od 28.08.1998.
"Službeni list SRJ", broj 44/99, strana: 19 od 25.06.1999.
"Službeni glasnik RS", broj 28/19, strana: 114 od 17.04.2019.

Pravilnik o Jedinstvenom registru donora reproduktivnih ćelija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 85/13, strana: 19 od 27.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 27/19, strana: 127 od 12.04.2019.

Pravilnik o kakao i čokoladnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu

PAŽNJA - primenjuje se od 1. jula 2020. godine
"Službeni glasnik RS", broj 24/19, strana: 3 od 01.04.2019.

Pravilnik o kriterijumima za izbor i laboratorijsko testiranje reproduktivnih ćelija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 24 od 10.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 27/19, strana: 106 od 12.04.2019.

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za kakao-proizvode, čokoladne proizvode, proizvode slične čokoladnim i krem-proizvode

"Službeni list Srbije i Crne Gore", broj 1/05, strana: 1 od 07.01.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 43/13, strana: 130 od 17.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/19, strana: 3 od 01.04.2019.

Pravilnik o Listi mešovite hrane i načinu vršenja kontrole mešovite hrane

PRESTAJE DA VAŽI - sa 29/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 33/10, strana: 30 od 18.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 29/19, strana: 28 od 19.04.2019.

Pravilnik o načinu i postupku zaštite prava osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/19 - Zakonom o zdravstvenom osiguranju
"Službeni glasnik RS", broj 68/13, strana: 29 od 01.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 25/19, strana: 3 od 03.04.2019.

Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada elektrotehnika

"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 164 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 6/14, strana: 598 od 06.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 10/14, strana: 140 od 19.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 14/15, strana: 1 od 26.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 4/16, strana: 1 od 27.04.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 13/16, strana: 7 od 06.12.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 5/17, strana: 568 od 12.06.2017.
"Prosvetni glasnik", broj 1/18, strana: 1 od 18.01.2018.
"Prosvetni glasnik", broj 5/18, strana: 1 od 31.05.2018.
"Prosvetni glasnik", broj 4/19, strana: 1 od 18.04.2019.

Pravilnik o nastavnom planu i programu srednjeg stručnog obrazovanja u području rada ekonomija, pravo i administracija

"Prosvetni glasnik", broj 10/12, strana: 758 od 14.08.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 1/13, strana: 1 od 24.01.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 15/15, strana: 1 od 27.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 4/19, strana: 16 od 18.04.2019.

Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada geodezija i građevinarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 7/12, strana: 63 od 09.07.2012.
"Prosvetni glasnik", broj 3/14, strana: 5 od 24.04.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 8/14, strana: 126 od 15.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 13/15, strana: 202 od 26.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 18/15, strana: 5 od 11.09.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 2/16, strana: 1 od 28.03.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 4/19, strana: 4 od 18.04.2019.

Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada hemija, nemetali i grafičarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 11/14, strana: 20 od 20.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 12/15, strana: 2 od 25.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 3/18, strana: 329 od 30.03.2018.
"Prosvetni glasnik", broj 4/19, strana: 2 od 18.04.2019.

Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada šumarstvo i obrada drveta

"Prosvetni glasnik", broj 9/14, strana: 1 od 18.08.2014.
"Prosvetni glasnik", broj 6/15, strana: 1 od 23.07.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 3/16, strana: 161 od 26.04.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 8/16, strana: 67 od 23.06.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 3/18, strana: 254 od 30.03.2018.
"Prosvetni glasnik", broj 4/19, strana: 6 od 18.04.2019.

Pravilnik o nastavnom programu za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Prosvetni glasnik", broj 6/09, strana: 1 od 10.06.2009.
"Prosvetni glasnik", broj 8/13, strana: 1 od 11.06.2013.
"Prosvetni glasnik", broj 11/16, strana: 584 od 26.08.2016.
"Prosvetni glasnik", broj 12/18, strana: 55 od 05.07.2018.
"Prosvetni glasnik", broj 3/19, strana: 189 od 09.04.2019.

Pravilnik o nastavom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada tekstilstvo i kožarstvo

"Prosvetni glasnik", broj 7/15, strana: 1169 od 06.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 12/15, strana: 1 od 25.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 5/17, strana: 348 od 12.06.2017.
"Prosvetni glasnik", broj 4/18, strana: 2 od 15.05.2018.
"Prosvetni glasnik", broj 4/19, strana: 8 od 18.04.2019.

Pravilnik o nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 37 od 21.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 105 od 03.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 43/16, strana: 3 od 23.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 103/18, strana: 68 od 26.12.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 27/19, strana: 131 od 12.04.2019.

Pravilnik o obrascu za utvrđivanje naknade za korišćenje ribarskog područja

"Službeni glasnik RS", broj 29/19, strana: 29 od 19.04.2019.

Pravilnik o obuci, osposobljavanju i stručnom ispitu za vršenje detektivskih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 27/19, strana: 94 od 12.04.2019.

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Saobraćaj

"Prosvetni glasnik", broj 8/18, strana: 340 od 11.06.2018.
"Prosvetni glasnik", broj 15/18, strana: 352 od 30.08.2018.
"Prosvetni glasnik", broj 4/19, strana: 17 od 18.04.2019.

Pravilnik o planu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Prosvetni glasnik", broj 15/18, strana: 77 od 30.08.2018.
"Prosvetni glasnik", broj 18/18, strana: 1 od 17.12.2018.
"Prosvetni glasnik", broj 3/19, strana: 83 od 09.04.2019.

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

"Službeni glasnik RS", broj 29/18, strana: 19 od 13.04.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 30/18, strana: 120 od 20.04.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 27/19, strana: 85 od 12.04.2019.

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura

"Službeni glasnik RS", broj 48/18, strana: 77 od 22.06.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 29/19, strana: 21 od 19.04.2019.

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika (sa prilogom: Obrazac PP OPO)

"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 60 od 25.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 20/18, strana: 36 od 16.03.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 27/19, strana: 84 od 12.04.2019.

Pravilnik o programu nastave i učenja za drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Prosvetni glasnik", broj 16/18, strana: 47 od 17.09.2018.
"Prosvetni glasnik", broj 3/19, strana: 1 od 09.04.2019.

Pravilnik o programu obuke i osposobljavanja lica za vršenje detektivskih poslova, načinu sprovođenja obuke i osposobljavanja i polaganja stručnog ispita za detektiva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 74/15, strana: 75 od 26.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 27/19, strana: 94 od 12.04.2019.

Pravilnik o proizvodima sličnim čokoladi, krem proizvodima i bombonskim proizvodima

PAŽNJA - primenjuje se od 1. jula 2020. godine
"Službeni glasnik RS", broj 24/19, strana: 6 od 01.04.2019.

Pravilnik o Registru funkcionera i Registru imovine

"Službeni glasnik RS", broj 110/09, strana: 324 od 28.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 92/11, strana: 78 od 07.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 26/19, strana: 42 od 05.04.2019.

Pravilnik o sadržaju obrasca izjave donora o davanju i korišćenju reproduktivnih ćelija u postupku biomedicinski potpomognutog oplođenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 43 od 24.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 27/19, strana: 114 od 12.04.2019.

Pravilnik o sadržaju obrasca izjave o povlačenju pristanka za davanje i korišćenje reproduktivnih ćelija, kao i potvrdi o povlačenju pristanka i uništenju datih reproduktivnih ćelija

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 45 od 24.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 27/19, strana: 121 od 12.04.2019.

Pravilnik o sadržaju obrasca obaveštenja za lica koja se podvrgavaju postupku biomedicinski potpomognutog oplođenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 39 od 24.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 27/19, strana: 109 od 12.04.2019.

Pravilnik o sadržaju obrasca zahteva za izjašnjenje o daljem postupanju sa neupotrebljenim reproduktivnim ćelijama, odnosno neupotrebeljnim ranim embrionima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 37/13, strana: 48 od 24.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 27/19, strana: 129 od 12.04.2019.

Pravilnik o sadržini i načinu izrade deklaracije o performansama

"Službeni glasnik RS", broj 25/19, strana: 110 od 03.04.2019.

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada saobraćaj

"Prosvetni glasnik", broj 16/15, strana: 215 od 28.08.2015.
"Prosvetni glasnik", broj 2/17, strana: 6 od 13.03.2017.
"Prosvetni glasnik", broj 8/17, strana: 3 od 30.08.2017.
"Prosvetni glasnik", broj 16/18, strana: 96 od 17.09.2018.
"Prosvetni glasnik", broj 4/19, strana: 20 od 18.04.2019.

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela

"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 25 od 09.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 14/16, strana: 67 od 22.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 20/18, strana: 53 od 16.03.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 44/18, strana: 27 od 08.06.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 27/19, strana: 85 od 12.04.2019.

Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova postupka biomedicinski potpomognutog oplođenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 27/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 39 od 12.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 27/19, strana: 104 od 12.04.2019.

Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

"Službeni glasnik RS", broj 28/19, strana: 104 od 17.04.2019.

Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

PRESTAJE DA VAŽI - sa 28/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 96/18, strana: 203 od 11.12.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 28/19, strana: 104 od 17.04.2019.

Pravilnik o zajedničkim pokazateljima bezbednosti u železničkom saobraćaju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 60/15, strana: 175 od 08.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 89/16, strana: 104 od 02.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 25/19, strana: 123 od 03.04.2019.

Pravilnik o zajedničkim pokazateljima bezbednosti u železničkom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 25/19, strana: 123 od 03.04.2019.

PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 41392/15

"Službeni glasnik RS", broj 27/19, strana: 132 od 12.04.2019.

Rešenja Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 26/19, strana: 42 od 05.04.2019.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 29/19, strana: 17 od 19.04.2019.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 27/19, strana: 13 od 12.04.2019.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 26/19, strana: 25 od 05.04.2019.

Rešenja o dodeli novčanih nagrada za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 26/19, strana: 24 od 05.04.2019.

Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća (Bor)

"Službeni glasnik RS", broj 25/19, strana: 127 od 03.04.2019.

Rešenja o postavljenjima u službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

"Službeni glasnik RS", broj 26/19, strana: 46 od 05.04.2019.

Rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 29/19, strana: 16 od 19.04.2019.

Rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 27/19, strana: 13 od 12.04.2019.

Rešenja o upisu u registre - uvoznike i izvoznike duvana i duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 27/19, strana: 131 od 12.04.2019.

Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 29/19, strana: 18 od 19.04.2019.

Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 26/19, strana: 26 od 05.04.2019.

Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 24/19, strana: 15 od 01.04.2019.

Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Kruševac)

"Službeni glasnik RS", broj 27/19, strana: 181 od 12.04.2019.

Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Subotica)

"Službeni glasnik RS", broj 26/19, strana: 48 od 05.04.2019.

Rešenje o odobravanju otvaranja putnog prelaza sa ograničenim rokom funkcionisanja

"Službeni glasnik RS", broj 29/19, strana: 2 od 19.04.2019.

Rešenje o oduzimanju dozvole za pružanje platnih usluga platnoj instituciji

"Službeni glasnik RS", broj 28/19, strana: 129 od 17.04.2019.

Rešenje o postavljanju načelnika Gradske uprave za komunalne i inspekcijske poslove

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/19, strana: 4 od 28.03.2019.

Rešenje o razrešenju sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 27/19, strana: 131 od 12.04.2019.

Rešenje o razrešenju sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 29/19, strana: 32 od 19.04.2019.

Rešenje o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 27/19, strana: 131 od 12.04.2019.

Rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 28/19, strana: 129 od 17.04.2019.

Rešenje o utvrđivanju reprezentativnosti sindikalnih organizacija

"Službeni glasnik RS", broj 27/19, strana: 131 od 12.04.2019.

Spisak srpskih standarda iz oblasti medicinskih sredstava

"Službeni glasnik RS", broj 28/19, strana: 114 od 17.04.2019.

Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 28/19, strana: 3 od 17.04.2019.

Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 25/19, strana: 110 od 03.04.2019.

Uredba o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/19 - Zakonom o zdravstvenom osiguranju
"Službeni glasnik RS", broj 108/08, strana: 3 od 25.11.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 49/09, strana: 5 od 03.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 25/19, strana: 3 od 03.04.2019.

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "Nedelja Crvenog krsta"

"Službeni glasnik RS", broj 29/19, strana: 3 od 19.04.2019.

Uredba o minimumu procesa rada u Republičkom geodetskom zavodu

"Službeni glasnik RS", broj 26/19, strana: 3 od 05.04.2019.

Uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u Upravi carina

"Službeni glasnik RS", broj 26/19, strana: 4 od 05.04.2019.

Uredba o određivanju aktivnosti čije obavljanje utiče na životnu sredinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 29/19 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 109/09, strana: 9 od 25.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 8/10, strana: 6 od 24.02.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 29/19, strana: 3 od 19.04.2019.

Uredba o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

"Službeni glasnik RS", broj 29/13, strana: 4 od 29.03.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 49/13, strana: 6 od 05.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 51/13, strana: 32 od 12.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 86/13, strana: 4 od 30.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 119/14, strana: 27 od 31.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 15 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 6 od 30.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 111/17, strana: 10 od 11.12.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 56/18, strana: 9 od 18.07.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 68/18, strana: 3 od 07.09.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 6/19, strana: 20 od 01.02.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 18/19, strana: 27 od 15.03.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 26/19, strana: 10 od 05.04.2019.

Uredba o platama policijskih službenika

"Službeni glasnik RS", broj 91/18, strana: 36 od 23.11.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 29/19, strana: 7 od 19.04.2019.

Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini

"Službeni glasnik RS", broj 3/19, strana: 3 od 18.01.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 12/19, strana: 21 od 22.02.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 29/19, strana: 6 od 19.04.2019.

Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika

"Službeni glasnik RS", broj 117/05, strana: 3 od 30.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 108/08, strana: 13 od 25.11.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 109/09, strana: 3 od 25.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 95/10, strana: 10 od 17.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 117/12, strana: 3 od 12.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 84/14, strana: 4 od 08.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 30 od 09.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 14 od 20.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 102/15, strana: 3 od 11.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 113/15, strana: 26 od 30.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 16/18, strana: 13 od 05.03.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 2/19, strana: 3 od 16.01.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 4/19, strana: 8 od 25.01.2019.
"Službeni glasnik RS", broj 26/19, strana: 10 od 05.04.2019.

Uredba o specijalnoj i posebnim jedinicama policije

"Službeni glasnik RS", broj 47/18, strana: 27 od 20.06.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 59/18, strana: 3 od 31.07.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 91/18, strana: 40 od 23.11.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 29/19, strana: 6 od 19.04.2019.

Uredba o stanjima u službi profesionalnih vojnih lica i o unapređivanju oficira i podoficira

PRESTAJE DA VAŽI - sa 28/19 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 35/12, strana: 3 od 20.04.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/17, strana: 6 od 29.12.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 28/19, strana: 4 od 17.04.2019.

Uredba o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava i grada u maju i junu 2018. godine

"Službeni glasnik RS", broj 50/18, strana: 17 od 29.06.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 60/18, strana: 7 od 03.08.2018.
"Službeni glasnik RS", broj 26/19, strana: 10 od 05.04.2019.

Zaključak Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 25/19, strana: 126 od 03.04.2019.

Zaključak Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 27/19, strana: 177 od 12.04.2019.

Zakon o pravima pacijenata

"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 19 od 22.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 105/17, strana: 3 od 23.11.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 25/19, strana: 3 od 03.04.2019.

Zakon o predmetima opšte upotrebe

"Službeni glasnik RS", broj 25/19, strana: 88 od 03.04.2019.

Zakon o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci

"Službeni glasnik RS", broj 107/05, strana: 104 od 02.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 25/19, strana: 106 od 03.04.2019.

Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva

"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 2 od 10.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 106/15, strana: 65 od 21.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 105/17, strana: 32 od 23.11.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 25/19, strana: 3 od 03.04.2019.

Zakon o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 92/11, strana: 19 od 07.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/19, strana: 88 od 03.04.2019.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

"Službeni glasnik RS", broj 25/19, strana: 40 od 03.04.2019.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 107/05, strana: 112 od 02.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 193 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 88/10, strana: 3 od 23.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 99/10, strana: 3 od 27.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 57/11, strana: 36 od 01.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 32 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 45/13, strana: 19 od 22.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 93/14, strana: 8 od 01.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 124 od 26.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 106/15, strana: 64 od 21.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 105/17, strana: 3 od 23.11.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 113/17, strana: 192 od 17.12.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 25/19, strana: 40 od 03.04.2019.

Zakon o zdravstvenom osiguranju

"Službeni glasnik RS", broj 25/19, strana: 3 od 03.04.2019.

Zakon o zdravstvenom osiguranju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 107/05, strana: 48 od 02.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 109/05, strana: 29 od 09.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 106/06, strana: 64 od 24.11.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 57/11, strana: 41 od 01.08.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 110/12, strana: 15 od 20.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 119/12, strana: 34 od 17.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 75 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 99/14, strana: 11 od 11.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 123/14, strana: 2 od 10.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 126/14, strana: 53 od 19.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 106/15, strana: 65 od 21.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 5 od 08.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 25/19, strana: 3 od 03.04.2019.

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u organima Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 18/19, strana: 1547 od 11.04.2019.

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u pokrajinskim organima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 18/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list APV", broj 54/17, strana: 2085 od 06.12.2017.
"Službeni list APV", broj 18/19, strana: 1547 od 11.04.2019.

Konkursi i javni konkursi za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta APV

"Službeni list APV", broj 17/19, strana: 1537 od 10.04.2019.

Konkursi i javni konkursi za dodelu sredstava iz budžeta APV u 2019. godini

"Službeni list APV", broj 16/19, strana: 1506 od 03.04.2019.

Odluka o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 38/16, strana: 894 od 20.06.2016.
"Službeni list APV", broj 43/16, strana: 1275 od 18.07.2016.
"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1429 od 28.09.2016.
"Službeni list APV", broj 64/16, strana: 2007 od 24.11.2016.
"Službeni list APV", broj 69/16, strana: 2356 od 20.12.2016.
"Službeni list APV", broj 18/17, strana: 543 od 12.04.2017.
"Službeni list APV", broj 39/17, strana: 1778 od 31.08.2017.
"Službeni list APV", broj 17/18, strana: 613 od 29.03.2018.
"Službeni list APV", broj 8/19, strana: 1221 od 13.02.2019.
"Službeni list APV", broj 18/19, strana: 1549 od 11.04.2019.

Odluka o obrazovanju Saveta za integraciju Roma

"Službeni list APV", broj 48/16, strana: 1339 od 25.08.2016.
"Službeni list APV", broj 15/19, strana: 1394 od 20.03.2019.

Pokrajinska skupštinska odluka o Žalbenoj komisiji Autonomne pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 18/19 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 51/16, strana: 1379 od 15.09.2016.
"Službeni list APV", broj 18/19, strana: 1545 od 11.04.2019.

Pokrajinska skupštinska odluka o Žalbenoj komisiji Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 18/19, strana: 1545 od 11.04.2019.

Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku mašina ili opreme ili softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2019. godini

"Službeni list APV", broj 8/19, strana: 1131 od 13.02.2019.
"Službeni list APV", broj 12/19, strana: 1334 od 06.03.2019.
"Službeni list APV", broj 16/19, strana: 1461 od 03.04.2019.

Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku repromaterijala u 2019. godini

"Službeni list APV", broj 8/19, strana: 1137 od 13.02.2019.
"Službeni list APV", broj 12/19, strana: 1331 od 06.03.2019.
"Službeni list APV", broj 16/19, strana: 1461 od 03.04.2019.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 15/19, strana: 1417 od 20.03.2019.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 16/19, strana: 1496 od 03.04.2019.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 15/19, strana: 1418 od 20.03.2019.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 17/19, strana: 1533 od 10.04.2019.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 16/19, strana: 1499 od 03.04.2019.

Rešenja o odobravanju izdavanja i upotrebe udžbenika

"Službeni list APV", broj 16/19, strana: 1504 od 03.04.2019.

Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 17/19, strana: 1534 od 10.04.2019.

Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 15/19, strana: 1420 od 20.03.2019.

Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu statuta

"Službeni list APV", broj 17/19, strana: 1533 od 10.04.2019.

Rešenje o odobravanju izdavanja i upotrebe udžbenika

"Službeni list APV", broj 17/19, strana: 1536 od 10.04.2019.

Rešenje o odobravanju izdavanja i upotrebe udžbenika

"Službeni list APV", broj 15/19, strana: 1422 od 20.03.2019.

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 22/19, strana: 48 od 08.04.2019.

Kolektivni ugovor za "Privredno društvo Zoološki vrt grada Beograda DOO Beograd (Stari grad)"

"Službeni list grada Beograda", broj 20/19, strana: 46 od 28.03.2019.

Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2019. godinu (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 20/19, strana: 41 od 28.03.2019.

Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture

"Službeni list grada Beograda", broj 21/19, strana: 11 od 01.04.2019.

Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture

"Službeni list grada Beograda", broj 23/19, strana: 11 od 15.04.2019.

Odluka o budžetu gradske opštine Barajevo za 2019. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 130/18, strana: 47 od 27.12.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/19, strana: 13 od 28.03.2019.

Odluka o budžetu gradske opštine Voždovac za 2019. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 125/18, strana: 1 od 24.12.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/19, strana: 2 od 18.03.2019.

Odluka o naknadama i drugim primanjima opštinskih odbornika i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Zvezdara i opštinskoj upravi

"Službeni list grada Beograda", broj 23/05, strana: 36 od 30.09.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/08, strana: 16 od 17.11.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/09, strana: 20 od 30.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/11, strana: 34 od 20.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 12/12, strana: 39 od 16.03.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 50/12, strana: 10 od 26.09.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/14, strana: 2 od 10.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 40/15, strana: 1 od 10.07.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 90/18, strana: 1 od 05.10.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/19, strana: 4 od 15.04.2019.

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 18/19, strana: 21 od 18.03.2019.

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 20/19, strana: 7 od 28.03.2019.

Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 111/16, strana: 23 od 29.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/17, strana: 31 od 31.03.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/19, strana: 38 od 28.03.2019.

Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 123/16, strana: 2 od 26.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/19, strana: 5 od 15.04.2019.

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor dikretora JP "Vodovod i kanalizacija" Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 19/19, strana: 4 od 20.03.2019.

Odluka o Upravi gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 120/16, strana: 2 od 09.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/17, strana: 18 od 03.02.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/18, strana: 7 od 02.04.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/19, strana: 39 od 28.03.2019.

Odluka o Upravi gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 107/16, strana: 38 od 18.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 132/16, strana: 28 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 28/17, strana: 4 od 18.05.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 72/17, strana: 1 od 03.10.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/19, strana: 6 od 28.02.2019.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/19, strana: 48 od 08.04.2019.

Odluka o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji gradske opštine Čukarica - centralni deo

"Službeni list grada Beograda", broj 13/19, strana: 34 od 04.03.2019.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/19, strana: 11 od 15.04.2019.

Odluke i rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Palilula)

"Službeni list grada Beograda", broj 20/19, strana: 13 od 28.03.2019.

Odluke o izdvajanju budžetskih sredstava za nabavke i izvođenje radova (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 8/19, strana: 6 od 28.02.2019.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/19, strana: 48 od 08.04.2019.

Odluke o potvrđivanju i prestanku mandata odbornicima u Skupštini gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 19/19, strana: 3 od 20.03.2019.

Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 23/19, strana: 3 od 15.04.2019.

Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 20/19, strana: 38 od 28.03.2019.

Odluke o sprovođenju konkursa za izbor i imenovanje direktora javnih preduzeća (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 21/19, strana: 2 od 01.04.2019.

Pokazatelj potrošačkih cena u martu 2019. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 23/19, strana: 3 od 15.04.2019.

Pokazatelj rasta potrošačkih cena u februaru 2019. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 18/19, strana: 1 od 18.03.2019.

Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava grada Beograda na račun izvršenja budžeta grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 76/15, strana: 1 od 14.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/19, strana: 1 od 18.03.2019.

Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora grada Beograda i o načinu izveštavanja o investiranju sredstava korisnika budžeta

"Službeni list grada Beograda", broj 8/14, strana: 6 od 07.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/19, strana: 1 od 20.03.2019.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 18/19, strana: 30 od 18.03.2019.

Rešenja o imenovanjima i razrešenima (GO Savski venac)

"Službeni list grada Beograda", broj 19/19, strana: 2 od 20.03.2019.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 21/19, strana: 1 od 01.04.2019.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 20/19, strana: 45 od 28.03.2019.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 18/19, strana: 28 od 18.03.2019.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 18/19, strana: 26 od 18.03.2019.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Vračar)

"Službeni list grada Beograda", broj 20/19, strana: 12 od 28.03.2019.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 23/19, strana: 4 od 15.04.2019.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Zvezdara)

"Službeni list grada Beograda", broj 22/19, strana: 52 od 08.04.2019.

Rešenja o prestanku funkcija, imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 19/19, strana: 5 od 20.03.2019.

Rešenje o davanju saglasnosti na izmene statuta javnog preduzeća (GO Zemun)

"Službeni list grada Beograda", broj 23/19, strana: 9 od 15.04.2019.

Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu Statuta (GO Obrenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 21/19, strana: 9 od 01.04.2019.

Rešenje o izmenama Osnivačkog akta Javnog preduzeća za pijačne i pogrebne usluge Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 23/19, strana: 9 od 15.04.2019.

Rešenje o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

PRESTAJE DA VAŽI - sa 20/19 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 7/13, strana: 1 od 20.03.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 13/13, strana: 1 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 1 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/13, strana: 1 od 21.10.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 78/13, strana: 3 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/14, strana: 23 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 5 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/14, strana: 2 od 09.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 46/14, strana: 1 od 02.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 67/14, strana: 1 od 27.08.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/14, strana: 1 od 25.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/15, strana: 2 od 28.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/15, strana: 1 od 09.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 37/15, strana: 58 od 23.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 54/15, strana: 16 od 17.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 82/15, strana: 65 od 28.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/16, strana: 1 od 05.02.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/16, strana: 4 od 04.03.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/17, strana: 1 od 14.06.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 74/17, strana: 1 od 19.10.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 111/17, strana: 1 od 29.12.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/18, strana: 1 od 26.01.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/18, strana: 1 od 14.02.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/18, strana: 1 od 27.02.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 71/18, strana: 1 od 16.07.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/19, strana: 1 od 28.03.2019.

Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije Gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 90/18, strana: 32 od 05.10.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/19, strana: 38 od 28.03.2019.

Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije gradske opštine Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 132/18, strana: 51 od 28.12.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/19, strana: 1 od 20.03.2019.

Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 54/16, strana: 80 od 03.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 85/16, strana: 68 od 05.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 103/16, strana: 53 od 28.10.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 103/17, strana: 64 od 25.12.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 36/18, strana: 21 od 18.05.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 113/18, strana: 45 od 05.12.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 21/19, strana: 9 od 01.04.2019.

Rešenje o određivanju lokacija centara za sakupljanje otpada

"Službeni list grada Beograda", broj 61/16, strana: 2 od 22.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 80/18, strana: 2 od 05.09.2018.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/19, strana: 7 od 28.03.2019.

Statut Javnog komunalnog preduzeća "Infostan tehnologije" (prečišćen tekst)

"Službeni list grada Beograda", broj 19/19, strana: 7 od 20.03.2019.

Stručno uputstvo o radu Trezora grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 22/19, strana: 1 od 08.04.2019.

Izveštaj zaštitnika građana grada Novog Sada za 2018. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/19, strana: 452 od 28.03.2019.

Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta grada Novog Sada za realizaciju projekata iz oblasti zdravstva

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/19, strana: 588 od 05.04.2019.

Konkurs za dodelu lokacija za postavljanje elektronskog displeja bez tona na javnoj površini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/19, strana: 590 od 05.04.2019.

Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/19, strana: 407 od 28.03.2019.

Odluka o obrazovanju saveta gradskih opština Novi Sad i Petrovaradin

PRESTAJE DA VAŽI - sa 11/19 - Statutom grada Novog Sada
"Službeni list grada Novog Sada", broj 42/05, strana: 1139 od 18.10.2005.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/19, strana: 385 od 27.03.2019.

Odluka o postavljanju biste Tarasa Ševčenka u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/19, strana: 418 od 28.03.2019.

Odluka o Programu aktivnosti na izgradnji Regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2019. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/18, strana: 4119 od 28.12.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/19, strana: 447 od 28.03.2019.

Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", Novi Sad za 2019. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/18, strana: 413 od 28.12.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/19, strana: 447 od 28.03.2019.

Odluka o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2019. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 59/18, strana: 4085 od 28.12.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/19, strana: 419 od 28.03.2019.

Odluka o promeni cena prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju

"Službeni list grada Novog Sada", broj 64/17, strana: 2547 od 23.12.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/19, strana: 567 od 02.04.2019.

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnog preduzeća

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/19, strana: 449 od 28.03.2019.

Odluka o taksi prevozu na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/19, strana: 411 od 28.03.2019.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/19, strana: 552 od 29.03.2019.

Odluka o taksi prevozu putnika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 12/19 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 63/16, strana: 2141 od 17.10.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 74/16, strana: 2714 od 30.11.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 81/16, strana: 3005 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/17, strana: 155 od 09.03.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 32/17, strana: 1625 od 01.07.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 43/17, strana: 2063 od 22.09.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 48/18, strana: 3653 od 20.11.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/19, strana: 411 od 28.03.2019.

Odluka o uspostavljanju prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/19, strana: 357 od 22.03.2019.

Odluka o ustanovama kulture čiji je osnivač grad Novi Sad

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/10, strana: 212 od 26.03.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 39/10, strana: 1135 od 23.09.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/10, strana: 1345 od 26.11.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/11, strana: 960 od 28.10.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/13, strana: 1150 od 27.09.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/15, strana: 1121 od 25.06.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/16, strana: 1638 od 16.07.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 55/17, strana: 2301 od 24.11.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/19, strana: 418 od 28.03.2019.

Plan detaljne regulacije Bukovačkog platoa u Petrovaradinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/19, strana: 505 od 29.03.2019.

Plan detaljne regulacije dela Salajke u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/19, strana: 481 od 29.03.2019.

Plan detaljne regulacije sportskog centra u Futogu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/19, strana: 531 od 29.03.2019.

Plan detaljne regulacije sportskog centra u Petrovaradinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/19, strana: 519 od 29.03.2019.

Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za postavljanje objekata i uređaja na javnoj površini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/18, strana: 587 od 20.03.2018.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/19, strana: 571 od 05.04.2019.

Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje na telekomunikacioni sistem grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/19, strana: 357 od 22.03.2019.

Program prevencije hroničnih nezaraznih bolesti za 2019. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/19, strana: 374 od 22.03.2019.

Program prevencije zloupotrebe droga za 2019. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/19, strana: 362 od 22.03.2019.

Program pronatalitetne populacione politike za 2019. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/19, strana: 374 od 22.03.2019.

Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/19, strana: 379 od 22.03.2019.

Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/19, strana: 583 od 05.04.2019.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/19, strana: 375 od 22.03.2019.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/19, strana: 573 od 05.04.2019.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/19, strana: 472 od 28.03.2019.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/19, strana: 373 od 22.03.2019.

Rešenja o imenovanjima, razrešenjima, postavljenjima i obrazovanju komisija i tela

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/19, strana: 578 od 05.04.2019.

Rešenja o prestanku funkcije i imenovanju vršioca dužnosti direktora javnog preduzeća

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/19, strana: 451 od 28.03.2019.

Rešenje o određivanju mesta za postavljanje elektronskog displeja bez tona

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/19, strana: 372 od 22.03.2019.

Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole za 2019. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/19, strana: 74 od 06.02.2019.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/19, strana: 365 od 22.03.2019.

Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za potrebe organa grada Novog Sada u 2019. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/19, strana: 41 od 22.01.2019.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/19, strana: 55 od 25.01.2019.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/19, strana: 108 od 14.02.2019.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/19, strana: 571 od 05.04.2019.

Rešenje o Programu otuđenja građevinskog zemljišta za 2019. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 3/19, strana: 44 od 22.01.2019.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/19, strana: 363 od 22.03.2019.

Rešenje o utvrđivanju cene boravka dece predškolskog uzrasta sa smetnjama u razvoju u školi za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović" Novi Sad, i u drugim osnovnim školama koje organizuju ovakav boravak

PRESTAJE DA VAŽI - sa 10/19 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/10, strana: 197 od 20.03.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/19, strana: 372 od 22.03.2019.

Statut grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/19, strana: 385 od 27.03.2019.

Statut Grada Novog Sada (prečišćen tekst - sa 43/2008)

PRESTAJE DA VAŽI - 11/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/02, strana: 253
"Službeni list grada Novog Sada", broj 30/08, strana: 469 od 12.09.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 43/08, strana: 1105 od 22.10.2008.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/19, strana: 385 od 27.03.2019.

Odluke i zaključci o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/19, strana: 1 od 28.03.2019.

Odluke o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/19, strana: 3 od 19.03.2019.

Pravilnik o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na materijalnu podršku i korišćenje usluga u oblasti socijalne zaštite

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/19, strana: 20 od 18.01.2019.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/19, strana: 4 od 28.03.2019.

Program podsticaja privredi u 2019. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/19, strana: 18 od 18.01.2019.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/19, strana: 5 od 19.03.2019.

Program rasporeda sredstava doticaja nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2019. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/19, strana: 68 od 11.03.2019.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/19, strana: 3 od 28.03.2019.

Izveštaj o radu Zaštitnika građana grada Zrenjanina za 2018. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/19, strana: 64 od 27.03.2019.

Odluka o auto taksi prevozu putnika i limo servisu na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/18, strana: 519 od 20.12.2018.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/19, strana: 54 od 27.03.2019.

Odluka o budžetu grada Zrenjanina za 2019. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/18, strana: 453 od 20.12.2018.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/19, strana: 84 od 27.03.2019.

Odluka o lokalnim komunalnim taksama

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/12, strana: 579 od 22.12.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 835 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 892 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1052 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 981 od 23.12.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 47 od 14.02.2017.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/19, strana: 54 od 27.03.2019.

Odluka o manifestacijama od posebnog značaja za grad Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 42 od 14.02.2017.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/17, strana: 803 od 22.12.2017.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/19, strana: 62 od 27.03.2019.

Odluka o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji osnovnih škola na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/19, strana: 55 od 27.03.2019.

Odluka o mreži javnih predškolskih ustanova na području grada

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/19, strana: 58 od 27.03.2019.

Odluka o mreži osnovnih škola na teritoriji grada Zrenjanina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/11, strana: 473 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/11, strana: 534 od 25.11.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/19, strana: 55 od 27.03.2019.

Odluka o mreži predškolskih ustanova na teritoriji grada Zrenjanina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/11, strana: 471 od 27.10.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/19, strana: 58 od 27.03.2019.

Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/19, strana: 48 od 27.03.2019.

Odluka o osnivanju Narodnog muzeja u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 6/92
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/98
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/09, strana: 204 od 10.07.2009.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/11, strana: 394 od 01.07.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 443 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/19, strana: 62 od 27.03.2019.

Odluka o ustanovljenju praznika grada, nagrada, javnih priznanja i zvanja počasnog građanina grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 40 od 14.02.2017.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/19, strana: 61 od 27.03.2019.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/19, strana: 74 od 27.03.2019.

Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu statuta javnog preduzeća

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/19, strana: 63 od 27.03.2019.

Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada komunalne policije

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/19, strana: 73 od 27.03.2019.

Rešenje o prestanku mandata zaštitniku građana

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/19, strana: 73 od 27.03.2019.

Statut grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/19, strana: 20 od 27.03.2019.

Statut grada Zrenjanina (prečišćen tekst - sa 26/13)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/08, strana: 249 od 11.07.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 23/12, strana: 234 od 21.08.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 41 od 15.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/13, strana: 326 od 19.06.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/13, strana: 406 od 03.09.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/13, strana: 828 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 418 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/14, strana: 630 od 30.10.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 19 od 14.02.2017.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/17, strana: 331 od 05.07.2017.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 26/17, strana: 402 od 28.09.2017.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/19, strana: 20 od 27.03.2019.

Odluka o cenama pijačnih usluga

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/19 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 52/12, strana: 181 od 29.11.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/19, strana: 4 od 29.03.2019.

Odluka o cenama pijačnih usluga

"Službeni list grada Subotice", broj 7/19, strana: 4 od 29.03.2019.

Odluka o mesnim zajednicama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 41/02, strana: 6 od 11.12.2002.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/03, strana: 5 od 24.01.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 3/05, strana: 3 od 26.01.2005.
"Službeni list grada Subotice", broj 10/07, strana: 3 od 25.04.2007.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/07, strana: 23 od 15.05.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 60/09, strana: 117 od 03.08.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 14/09, strana: 4 od 04.08.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 17/09, strana: 2 od 22.09.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 42 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 46/11, strana: 150 od 13.10.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 47/11, strana: 1 od 24.10.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Aleksandrovo"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice
"Službeni list grada Subotice", broj 8/94
"Službeni list grada Subotice", broj 8/98
"Službeni list grada Subotice", broj 5/03 od 30.03.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 5 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 17/18, strana: 54 od 21.06.2018.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Bački Vinogradi"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice
"Službeni list grada Subotice", broj 8/94
"Službeni list grada Subotice", broj 5/03 od 30.03.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 3 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Bačko Dušanovo"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice
"Službeni list grada Subotice", broj 8/94
"Službeni list grada Subotice", broj 5/03 od 30.03.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 6 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Bajmok"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice
"Službeni list grada Subotice", broj 8/94
"Službeni list grada Subotice", broj 5/03 od 30.03.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 4 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 46/11, strana: 152 od 13.10.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Bajnat"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice
"Službeni list grada Subotice", broj 8/94
"Službeni list grada Subotice", broj 5/03 od 30.03.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 7 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Bikovo"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice
"Službeni list grada Subotice", broj 10/94
"Službeni list grada Subotice", broj 5/03 od 30.03.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 19/04 od 25.05.2004.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 7 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Centar I"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice
"Službeni list grada Subotice", broj 8/94
"Službeni list grada Subotice", broj 5/03 od 30.03.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 5 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Centar II"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice
"Službeni list grada Subotice", broj 8/94
"Službeni list grada Subotice", broj 5/03 od 30.03.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 4 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Centar III"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice
"Službeni list grada Subotice", broj 8/94
"Službeni list grada Subotice", broj 5/03 od 30.03.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 8 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Čantavir"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice
"Službeni list grada Subotice", broj 8/94
"Službeni list grada Subotice", broj 36/02
"Službeni list grada Subotice", broj 5/03 od 30.03.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 8 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Dudova šuma"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice
"Službeni list grada Subotice", broj 8/94
"Službeni list grada Subotice", broj 5/03 od 30.03.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 9 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Đurđin"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice
"Službeni list grada Subotice", broj 8/94
"Službeni list grada Subotice", broj 5/03 od 30.03.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/06 od 24.05.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 9 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 17/18, strana: 54 od 21.06.2018.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Gat"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice
"Službeni list grada Subotice", broj 8/94
"Službeni list grada Subotice", broj 5/03 od 30.03.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 10 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Hajdukovo"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice
"Službeni list grada Subotice", broj 8/94
"Službeni list grada Subotice", broj 5/03 od 30.03.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 10 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Kelebija"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice
"Službeni list grada Subotice", broj 8/94
"Službeni list grada Subotice", broj 5/03 od 30.03.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 11 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Ker"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice
"Službeni list grada Subotice", broj 8/94
"Službeni list grada Subotice", broj 5/03 od 30.03.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 11 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Kertvaroš"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice
"Službeni list grada Subotice", broj 8/94
"Službeni list grada Subotice", broj 5/03 od 30.03.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 12 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Ljutovo"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice
"Službeni list grada Subotice", broj 8/94
"Službeni list grada Subotice", broj 25/99
"Službeni list grada Subotice", broj 5/03 od 30.03.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 12 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 3/12, strana: 47 od 09.02.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Makova sedmica"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice
"Službeni list grada Subotice", broj 8/94
"Službeni list grada Subotice", broj 5/03 od 30.03.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/06 od 24.05.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 13 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Mala Bosna"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice
"Službeni list grada Subotice", broj 8/94
"Službeni list grada Subotice", broj 5/03 od 30.03.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 27/05 od 02.12.2005.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 13 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Mali Bajmok"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice
"Službeni list grada Subotice", broj 8/94
"Službeni list grada Subotice", broj 5/03 od 30.03.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 14 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Mali Radanovac"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice
"Službeni list grada Subotice", broj 8/94
"Službeni list grada Subotice", broj 22/98
"Službeni list grada Subotice", broj 5/03 od 30.03.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 14 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Mišićevo"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice
"Službeni list grada Subotice", broj 38/11, strana: 23 od 21.07.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Novi Grad"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice
"Službeni list grada Subotice", broj 8/94
"Službeni list grada Subotice", broj 5/03 od 30.03.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 15 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Novi Žednik"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice
"Službeni list grada Subotice", broj 10/94
"Službeni list grada Subotice", broj 5/03 od 30.03.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 15 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Novo Selo"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice
"Službeni list grada Subotice", broj 8/94
"Službeni list grada Subotice", broj 21/98
"Službeni list grada Subotice", broj 5/03 od 30.03.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 16 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Palić"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice
"Službeni list grada Subotice", broj 8/94
"Službeni list grada Subotice", broj 5/03 od 30.03.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 17 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Peščara"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice
"Službeni list grada Subotice", broj 8/94
"Službeni list grada Subotice", broj 5/03 od 30.03.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 17 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Prozivka"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice
"Službeni list grada Subotice", broj 8/94
"Službeni list grada Subotice", broj 5/03, strana: 18 od 30.03.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 18 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Radanovac"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice
"Službeni list grada Subotice", broj 8/94
"Službeni list grada Subotice", broj 5/03 od 30.03.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 18 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Stari Žednik"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice
"Službeni list grada Subotice", broj 10/94
"Službeni list grada Subotice", broj 5/03 od 30.03.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 19 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 40/13, strana: 16 od 30.12.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 57 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Šupljak"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice
"Službeni list grada Subotice", broj 8/94
"Službeni list grada Subotice", broj 5/03 od 30.03.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 19 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Tavankut"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice
"Službeni list grada Subotice", broj 8/94
"Službeni list grada Subotice", broj 5/03 od 30.03.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 20 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Verušić"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice
"Službeni list grada Subotice", broj 10/94
"Službeni list grada Subotice", broj 8/96
"Službeni list grada Subotice", broj 5/03 od 30.03.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/08, strana: 78 od 25.09.2008.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 20 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Višnjevac"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice
"Službeni list grada Subotice", broj 36/02
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 21 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Zorka"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice
"Službeni list grada Subotice", broj 8/94
"Službeni list grada Subotice", broj 5/03 od 30.03.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 22 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 35/10, strana: 104 od 28.10.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o obrazovanju Mesne zajednice "Železničko naselje"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice
"Službeni list grada Subotice", broj 8/94
"Službeni list grada Subotice", broj 5/03 od 30.03.2003.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/10, strana: 22 od 30.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 1 od 02.04.2019.

Odluka o taksi prevozu

PAŽNJA - primenjuje se od 1. jula 2019. godine
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 20 od 02.04.2019.

Odluka o taksi prevozu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - 1. jula 2019. godine - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 38/15, strana: 314 od 12.11.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 20 od 02.04.2019.

Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

"Službeni list grada Subotice", broj 7/15, strana: 37 od 02.03.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 31 od 02.04.2019.

Pravilnik o načinu i postupku dodele sredstava budžeta Grada Subotice za zadovoljavanje potreba mladih na teritoriji Grada Subotice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 8/19 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Subotice", broj 31/15, strana: 74 od 27.08.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 43 od 02.04.2019.

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

"Službeni list grada Subotice", broj 10/19, strana: 4 od 17.04.2019.

Pravilnik o službenim putovanjima zaposlenih lica u Gradskoj upravi grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 27/16, strana: 1 od 26.04.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/19, strana: 10 od 29.03.2019.

Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Subotice", broj 7/19, strana: 3 od 29.03.2019.

Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 10/19, strana: 1 od 17.04.2019.

Rešenje o davanju saglasnosti na akte javnog preduzeća

"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 33 od 02.04.2019.

Rešenje o davanju saglasnosti na akte ustanove kulture

"Službeni list grada Subotice", broj 10/19, strana: 3 od 17.04.2019.

Rešenje o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 33 od 02.04.2019.

Rešenje o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanja potvrde o smrti na teritoriji grada Subotice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 7/19 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Subotice", broj 10/18, strana: 6 od 23.03.2018.
"Službeni list grada Subotice", broj 7/19, strana: 1 od 29.03.2019.

Rešenje o postavljenju zamenika gradskog pravobranioca

"Službeni list grada Subotice", broj 8/19, strana: 34 od 02.04.2019.

svenska casino spel